סגל דקן הסטודנטים

לשכת מנהל ודקן הסטודנטים

פרוייקטים ממוחשבים

מדור אקדמיה וקהילה

מדור תמיכה והנגשה

המכינה לעולים

מדור עולים ורווחה

מדור קידום והצלחת הסטודנט

מדור מעונות

מדור קבילות וזכויות הסטודנטים