מסלול קבלה לאוניברסיטה למועמדים עם מגבלה ו/או לקות למידה

דקורטיבימדור תמיכה והנגשה לסטודנט מפעיל פרויקט קבלה למועמדים עם מגבלה ו/או לקויי למידה, שנדחו מהאוניברסיטה, לאחר שלא עמדו בתנאי סף הקבלה הנדרשים.

קריטריונים להגשת מועמדות לפרויקט:

  1. רישום לאוניברסיטה וקבלת מכתב דחיה.
  2. מועמדים עם מוגבלות/לקות למידה עד גיל 30.
  3. מועמדים לתואר ראשון, בעלי תעודת בגרות ופסיכומטרי. במחלקות ותכניות שבהן קיים ערוץ קבלה המבוסס רק על ציון בגרות, ללא דרישה של ציון פסיכומטרי, יתקבלו גם פניות ממועמדים ללא פסיכומטרי. פניות אלו ייבחנו לפי ציון הבגרות וקריטריונים אישיים נוספים.
  4. מועמדים, שלא התחילו את לימודיהם האקדמיים באף מוסד לימודי אחר.

ההרשמה לפרויקט נפתחת בתחילת מאי ונסגרת בסוף יולי ובתנאי שהרישום למחלקה המבוקשת עדיין פתוח. עם סיום ההרשמה, התיקים מועברים לדיון עם דיקן הסטודנטים, ובשלב ב' מועברים לדיון במחלקה המבוקשת.  מועמדים המתקבלים במסגרת הפרויקט יתקבלו ללימודים בתנאי חונכות.

הרשמה לפרויקט נעשית דרך מערכת האינ-בר באופן הבא:

בקשות ואישורים > הגשת בקשה > הרשמה וקבלה> קבלה חריגה למועמדים עם מוגבלות