סיוע אישי

דקורטיביאוזן קשבת לכל הצרכים של הסטודנט העולה:
ייעוץ פסיכולוגי - שירות ייעוץ פסיכולוגי לסטודנטים עולים 
אוניברסיטת בר-אילן מציעה שירותי ייעוץ פסיכולוגי לסטודנטים המוצאים עצמם מתקשים. המרכז ממוקם בבניין יואל ומריה פינקל (בניין 407). אנשי הצוות דוברי שפות רבות והסודיות מובטחת.

השירות בשיתוף עם מנהל הסטודנטים של משרד העלייה וקליטה.
המעוניינים נא לפנות למדור עולים:

Olim.Wellbeing@biu.ac.il

יעוץ דרך משרד העלייה וקליטה: