עוזרת דיקאן הסטודנטים לענייני מעונות

גב' שני מימון

עוזרת דיקאן הסטודנטים לענייני מעונות
טלפון
דוא"ל
Meonot.Office@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 02/05/2023