יוצאי אתיופיה

דקורטיביסטודנטים יוצאי אתיופיה בתואר ראשון
מדור אקדמיה וקהילה מקדם מצוינות אקדמית בקרב סטודנטים יוצאי אתיופיה. המדור מסייע למועמדים יוצאי אתיופיה שאינם עומדים בדרישות הסף, להתקבל ללימודים במחלקות השונות, ומעניק תמיכה לימודית רחבה לכל אורך התואר, הכוללת: ליווי  אישי, שיעורי עזר ותגבורים.           

בקשות לסיוע לימודי יש להגיש באמצעות מערכת האינ-בר: ראשי > בקשות ואישורים > הגשת בקשה> בחירת קטגוריה: חונכות אקדמית- שיעורי עזר לזכאים>  סטודנטים יוצאי אתיופיה

ניתן להגיש בקשה במערכת האינבר לתוספת זמן בבחינה יש להגיש באמצעות מערכת האינ-בר

מלגת שכ"ל:
מלגת שכ"ל שנתית ניתנת לסטודנטים יוצאי אתיופיה בתואר ראשון במסגרת פר"ח.

מסלולי קבלה למועמדים יוצאי אתיופיה בתואר ראשון:

מסלול 1: תכנית פוירשטיין באקדמיה
תכנית פוירשטיין מציעה למועמדים מהפריפריה חברתית וגיאוגרפית ולמועמדים יוצאי אתיופיה בעלי יכולות לימודיות גבוהות לעבור מבחן מיון כאלטרנטיבה למבחן הפסיכומטרי. מבחן המיון מהווה כלי לניבוי פוטנציאל הלמידה של המועמד והמלצתו מהווה אישור קבלה למחלקות וחוגי לימוד מבוקשים. סטודנטים המתקבלים ללימודים במסגרת זו זכאים לליווי אישי ולמעטפת תמיכה מורחבת במהלך כל התואר.
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר במייל עם גב' רחל ביוך, רכזת הפרויקט:  educationbiu8@gmail.com

מסלול 2: מסלול שוויון הזדמנויות
מסלול קבלה חריגה לאוניברסיטה למועמדים יוצאי אתיופיה
מועמדים יוצאי אתיופיה רשאים להגיש בקשה לקבלה חריגה לאוניברסיטה במסגרת פרויקט מסלול שוויון הזדמנויות וזאת לאחר קבלת מכתב דחיה מהאוניברסיטה. 

סטודנטים יוצאי אתיופיה בתארים מתקדמים:
תוכנית "פאנה" מעודדת סטודנטים יוצאי אתיופיה בעלי הישגים לימודיים גבוהים להמשיך לתארים מתקדמים, הן לתואר שני ללא תיזה והן בתארים מתקדמים מחקריים- תואר שני עם תיזה ותואר שלישי. במסגרת זו הסטודנטים מקבלים תמיכה אישית, סיוע לימודי ומלגות עידוד לפרטים נוספים יש לפנות לטלפון: 03-7384363

קישורים חשובים:

  1. מסלול שוויון הזדמניות 
  2. תוכנית פוירשטיין
  3. קבלת תלמידים
  4. הגשת בקשה לחונך
  5. מדור מלגות 
  6. המדור לקידום ולהצלחת הסטודנט
  7. שירותי יעוץ פסיכולוגי לסטודנט
  8. מלגת פרח
  9. מדור תמיכה והנגשה