ראש אגף מנהל ודקן הסטודנטים

גב' אילנית בטיט

ראש אגף מנהל ודקן הסטודנטים
טלפון
דוא"ל
Dean.Students@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 07/05/2023