מסלול קבלה לאוניברסיטה למועמדים מהפריפריה ומאוכלוסיות מגוונות

דקורטיבימועמדים מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית, בוגרי מוסדות חינוך חרדים, יוצאי אתיופיה ומועמדים מהחברה הערבית, רשאים להגיש בקשה לקבלה חריגה לאוניברסיטה במסגרת פרויקט העדפה מתקנת וזאת לאחר קבלת מכתב דחיה מהאוניברסיטה. 

כל בקשה תבחן על פי פרמטרים הכוללים התייחסות לרקע האישי של המועמד, אירועים וחסמים בתקופת התיכון ועוד.

קריטריונים להגשת מועמדות לפרויקט :

  1. רישום לאוניברסיטה וקבלת מכתב דחיה.
  2. מועמדים מהפריפריה החברתית, גיאוגרפית ומאוכלוסיות מגוונות עד גיל 30.
  3. מועמדים לתואר ראשון בעלי תעודת בגרות ופסיכומטרי.
  4. מועמדים אשר לא התחילו את לימודיהם האקדמיים במוסד לימודי אחר.

ניתן להגיש בקשה החל מחודש מאי ועד לסוף חודש יולי באמצעות מערכת מידע אישי האינבר (הגשת בקשה > הרשמה וקבלה > קבלה במסגרת מסלול שוויון הזדמנויות (תואר ראשון) יש לבחור שנת תשפ"ד בצד ימין למעלה )

 האוניברסיטה מכירה בניקוד של "ראויים לקידום", יש לצרף את טופס הניקוד לבקשה.

סטודנטים שמתקבלים דרך מסלול קבלה חריגה יהיו זכאים לתנאי חונכות.

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם שירית אייזן פינטו,

מרכזת הפרויקט במייל shireet.aizen-piyento@biu.ac.il

תכנית פוירשטיין באקדמיה

תכנית פוירשטיין מציעה למועמדים מהפריפריה חברתית וגיאוגרפית ולמועמדים יוצאי אתיופיה בעלי יכולות לימודיות גבוהות לעבור מבחן מיון כאלטרנטיבה למבחן הפסיכומטרי. מבחן המיון מהווה כלי לניבוי פוטנציאל הלמידה של המועמד והמלצתו מהווה אישור קבלה למחלקות וחוגי לימוד מבוקשים. סטודנטים המתקבלים ללימודים במסגרת זו זכאים לליווי אישי ולמעטפת תמיכה מורחבת במהלך כל התואר.

קריטריונים להגשת מועמדות

  1. ממוצע בגרויות של 85  לפחות
  2. פסיכומטרי פער של עד 100 נקודות מחוג שמבקשים להתקבל אליו
  3. ניקוד של 85 בחלק האנגלית של פסיכומטרי/אמ"יר לפחות
  4. עמידה בדרישות ידע של המחלקות השונות

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר במייל עם גב' רחל ביוך, רכזת הפרויקט:  educationbiu8@gmail.com