עוזר ראש מנהל הסטודנטים

גב' אסתר ג'רבי

עוזר ראש מנהל הסטודנטים
טלפון
דוא"ל
Dean.Students@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 21/05/2023