מנהלת פרוייקטים ממוחשבים

גב' דפנה פריש

מנהלת פרוייקטים ממוחשבים
טלפון
דוא"ל
Dafna.frish@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 27/03/2023