משרתי מילואים בשגרה

אנו עושים כל מאמץ לסייע למשרתי המילואים, על מנת לצמצם ככל הניתן את הפגיעה בלימודיכם.
להלן פרטים אודות זכויות הסטודנטים המשרתים במילואים, הטבות וכן נהלי הגשת בקשת דחייה או קיצור שירות המילואים (ולת"ם).
לצפיה בזכויות המגיעות למשרתי מילואים וכוחות הביטחון ולאוכלוסיות נוספות במסגרת מתווה אפוד אקדמי, לחצו כאן.
רכזת המילואים הגב' חיה נדיבי students.services@biu.ac.il
הנה רשימת רכזי מילואים במחלקות וכאן ניתן לצפות בנוהל המילואים