ראש מדור קידום והצלחת הסטודנט

גב' דיאנה לויטן

ראש מדור קידום והצלחת הסטודנט
טלפון
דוא"ל
dean.kidum@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 02/05/2023