תרגום בחינות:

דקורטיביסטודנטים עולים חדשים/תיירים, עד 7 שנים בארץ (מתאריך העלייה), הלומדים בשנה א' בתואר ראשון או בשנה א' בתואר שני, ושלא למדו תואר קודם בשפה העברית, זכאים לקבל תרגום של בחינות לשפה האנגלית. כל סטודנט זכאי לתרגום של עד 4 בחינות בסמסטר. מותנה בהסכמת המרצה. תהליך הבקשה לתרגום מבחן דרך מערכת האינ-בר תחת "פניות מנהליות".

סטודנט שמקבל בחינה מתורגמת לאנגלית לא זכאי להארכת זמן באותה הבחינה. בקשה לתרגום מבחן חייב להיות שבועיים לפני מועד המבחן.