דרכי יצירת קשר וקבלת קהל

טלפון: 5318392 - 03
דוא"ל: Meonot.office@biu.ac.il

שעות קבלה בזום:
ימים א, ג, ה, בין השעות 10:00 - 12:00

שני מימון - עוזרת דקן הסטודנטים לענייני מעונות (חדר 23)
פנינה נבון – מרכזת מדור מעונות (חדר 22)
לירון אילה טבח – מתאמת מדור מעונות (חדר 24)

כתובת:
מדור מעונות
לשכת דקן הסטודנטים
אוניברסיטת בר-אילן
רמת-גן 5290002

בניין 509