התאמות בלימודים ובמבחנים

סטודנטים המתמודדים עם לקות למידה/ מוגבלות

 1. סטודנטים המתמודדים עם לקות למידה זכאים להתאמות בהתאם לממצאי אבחון מת"ל, שתוקפו אינו עולה על 10 שנים מיום עריכתו. הארכת הזמן המקסימלית המאושרת ללקויי למידה הינה 25% מזמן הבחינה. האישור יינתן ע"י מדור תמיכה והנגשה לסטודנט. המידע המלא כאן. בקשה לקבלת התאמות ניתן להגיש דרך מערכת האינבר (בקשות ואישורים-הגשת בקשה-קטגוריית התאמות בבחינות ובלימודים -בקשה להתאמות לסטודנטים עם לקות למידה).
 2. סטודנטים המתמודדים עם מוגבלות זכאים להתאמות בהתאם למסמכים רפואיים רלוונטיים. האישור יינתן ע"י מדור תמיכה והנגשה לסטודנט. המידע המלא כאן.  בקשה לקבלת התאמות ניתן להגיש דרך מערכת האינבר (בקשות ואישורים -הגשת בקשה-קטגוריית התאמות בבחינות ובלימודים-בקשה להתאמות לסטודנטים עם מוגבלות).

סטודנטים עולים חדשים/תיירים:

 1. סטודנטים עולים חדשים/תיירים, עד 7 שנים בארץ (ע"פ תאריך העלייה), זכאים להארכת זמן של 25% מזמן הבחינה ולכל היותר 30 דקות לבחינה, בנוסף להתעלמות משגיאות כתיב, בכל התארים. לקבלת האישור יש לפנות לגב' שרה לוזון, ראש מדור עולים ורווחה. בקשות יש להפנות לדוא"ל: olim.wellbeing@biu.ac.il.
 2. סטודנטים עולים חדשים/תיירים, דוברי אנגלית, הלומדים בתוכניות בשפה האנגלית אינם זכאים להארכת הזמן.
 3.  סטודנטים עולים חדשים/תיירים, הלומדים במחלקה לבלשנות וספרות אנגלית או בקורסי שפה (למעט אנגלית שפה זרה) אינם זכאים להארכת זמן בבחינה.
 4. סטודנטים עולים חדשים/תיירים, הלומדים בלימודי תעודה בחשבונאות, עד 10 שנים בארץ, זכאים להארכת זמן של 30 דקות גלובליות לכל חלק בבחינות. האישור יינתן ע"י גב' שרה לוזון, ראש מדור עולים ורווחה. בקשות יש להפנות לדוא"ל: olim.wellbeing@biu.ac.il.
 5. סטודנטים עולים חדשים/תיירים יורשו להשתמש במילון או במילונית ממוחשבת שאינה מרעישה (ושלא מאפשרת גישה לרשת האינטרנט), למעט בקורסי שפה. השימוש במילון הינו באישור מרצה הקורס בלבד.
 6. סטודנטים עולים חדשים/תיירים, עד 7 שנים בארץ (ע"פ תאריך העלייה), הלומדים בשנה א' בתואר ראשון או בשנה א' בתואר שני, ושלא למדו תואר קודם בשפה העברית,  זכאים לקבל תרגום של בחינות לשפה האנגלית. כל סטודנט זכאי לתרגום של עד 4 בחינות בסמסטר.  מותנה בהסכמת המרצה וכרוך בתשלום דרך ה- epay.  לקבלת אישור לבחינה מתורגמת יש לפנות למדור עולים ורווחה בלשכת דיקן הסטודנטים olim.wellbeing@biu.ac.il.  
 7. סטודנטים המקבלים בחינה מתורגמת לאנגלית לא זכאים להארכת זמן באותה הבחינה.
 8. סטודנטים המתקשים בשפה העברית גם לאחר תום תקופת הזכאות להתאמות, יוכלו לפנות למדור עולים ורווחה על מנת לקבוע את הצורך להאריך את תקופת הזכאות שלהם להתאמות עד 3 שנים נוספות.

סטודנטים יוצאי אתיופיה:

סטודנטים יוצאי אתיופיה זכאים להארכת זמן של 25% בבחינה למשך כל תקופת הלימודים לתואר ראשון.  לפניה יש להכנס למערכת האינ-בר ולהגיש את הבקשה כאן.

סטודנטים מהחברה הערבית:

 1. סטודנטים מהחברה הערבית, שסיימו את לימודיהם הקודמים במוסד שבו שפת הלימוד אינה עברית, זכאים להארכת זמן של 25% מזמן הבחינה ולכל היותר 30 דקות לבחינה למשך תקופת לימודיהם לתואר. האישור יינתן ע"י מר רפעת סווידאן, יועץ אקדמי לסטודנטים מהחברה הערבית. לפניה יש ללחוץ כאן.
 2. סטודנטים מהחברה הערבית שסיימו את לימודיהם הקודמים במוסד שבו שפת הלימוד אינה עברית, זכאים להארכת זמן של 30 דקות גלובליות לכל חלק בבחינות בלימודי תעודה בחשבונאות. האישור יינתן ע"י מר רפעת סווידאן, יועץ אקדמי לסטודנטים מהחברה הערבית.
 3. סטודנטים מהחברה הערבית יורשו להשתמש במילון או במילונית ממוחשבת שאינה מרעישה (ושלא מאפשרת גישה לרשת האינטרנט), למעט בקורסי שפה. שימוש במילון הינו באישור מרצה הקורס בלבד.

סטודנטים בוגרי מוסדות חרדים:

סטודנטים בוגרי מוסדות חרדים זכאים להארכת זמן של 25% מזמן הבחינה ולכל היותר 30 דקות לבחינה בשנה א' בתואר הראשון בלבד. האישור יינתן ע"י רכזת תחום חרדים במדור אקדמיה וקהילה. יש להכנס למערכת האינ-בר> בקשות ואישורים> הגשת בקשה> בקשת הארכת זמן בבחינה

סטודנטים מעל גיל 60:

סטודנטים מעל גיל 60 זכאים להארכת זמן של 25% מזמן הבחינה. הארכת הזמן מעודכנת באופן אוטומטי במערכות האוניברסיטה.

סטודנטיות בהריון/ מניקות:

 1. סטודנטיות בהריון זכאיות להארכת זמן של 25% מזמן הבחינה בנוסף לאישור יציאה לשירותים. לקבלת אישור יש להגיש פניה מנהלית למדור תמיכה והנגשה לסטודנט דרך האינבר (בקשות ואישורים-הגשת בקשה- התאמות בבחינות ובלימודים -בקשה להתאמות לסטודנטיות בהריון). בבחינות פרונטליות בלבד, ניתן להציג אישור רפואי למשגיח/ה.
 2. סטודנטית המניקה תינוק/ת, עד גיל 6 חודשים, זכאית לתוספת זמן של עשרים דקות לבחינה שאורכה שלוש שעות ומעלה, לצורך הנקה או שאיבה במהלך הבחינה, ובתנאי שהגישה בקשה לעניין זה עד 5 ימי עבודה לפני מועד הבחינה. תוספת זמן זו היא בנוסף לתוספות זמן אחרות להן זכאית הסטודנטית. יש לפנות למדור בחינות באמצעות טופס פניה ולצרף אישור לידה. לפניה יש ללחוץ כאן.

הערות כלליות:

 1. לתשומת ליבך, בקשה להתאמות ניתן להגיש עד לתאריך 14/06/2024.
 2. לא תינתן הארכות זמן מצטברות, למעט סטודנטיות מניקות.

הארכת הזמן בבחינות יחולו גם על בחנים

 

להלן רשימת אנשי הקשר:

מדור עולים ורווחה: olim.wellbeing@biu.ac.il , טלפון: 077-3643585

מדור תמיכה והנגשה לסטודנט: negishut.student@biu.ac.il , טלפון: 03-5318491   

רכזת תחום חרדים במדור אקדמיה וקהילה: haredim.stu@live.biu.ac.il

מרכזת סטודנטים יוצאי אתיופיה- גב' טזתה גרמאי: טלפון: 077-3643587 , tezeta.garmay@biu.ac.il

יועץ אקדמי לסטודנטים מהחברה הערבית- מר רפעת סווידאן: טלפון: 052-3336383,Rfat_sweidan@hotmail.com