הישגים להייטק

דקורטיביהישגים להייטק- פריפריה חברתית וגיאוגרפית

עמותת אלומה מפעילה את תכנית "הישגים להייטק" התוכנית מעניקה הזדמנות לרכוש השכלה אקדמית בתחומי ההנדסה והמדעים ומיועדת לצעירים, שאינם עומדים בנתוני הקבלה ללימודים אקדמיים ואשר אין באפשרותם לעמוד בנטל הכלכלי של הלימודים. הישגים להייטק מהווה הזדמנות למוביליות חברתית לצעירים מן הפריפריה החברתית והגיאוגרפית.

תנאי קבלה-תנאי כניסה ראשוני לתוכנית הינה קבלה למכינה הקדם אקדמית למדעים מדויקים וסיומה בהצלחה.

בקשה לשיעורי עזר יש להגיש באמצעות מערכת האינ-בר:

ראשי > בקשות ואישורים > הגשת בקשה> בחירת קטגוריה: חונכות אקדמית- שיעורי עזר לזכאים>  הישגים להייטק

 עמותת אלומה 

 מכינה אקדמית למדעים מדויקים בר אילן: