מתאמת בקרת דוחות ותקציבים

גב' הדר צוברי

מתאמת בקרת דוחות ותקציבים
טלפון
דוא"ל
hadar.shuvi@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 30/04/2023