הורות ומגדר

דוקרטיבי

האוניברסיטה מעניקה התאמות עקב הריון, לידה, טיפולי פוריות, אימוץ, קבלת ילד למשמורת או אומנה, כגון: 

  • היעדרות משיעורים
  • דחיית מטלות
  • מועדים מיוחדים
  • הארכת לימודים
  • חניה בקמפוס לנשים הרות
  • התאמות בבחינות
  • צילומים והדפסות
  • חדרי הנקה

לרשימת רכזי הורות במחלקות

בנוהל הורות תמצאו את הפרטים המלאים של ההתאמות והזכויות השונות.