מרכזת מדור עולים ורווחה

גב' נילי מאיר

מרכזת מדור עולים ורווחה
טלפון
דוא"ל
Olim.wellbeing@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 02/05/2023