שיעורי עזר למשרתי מילואים

דקורטיבי

מדור אקדמיה וקהילה גאה בסטודנטים המשרתים במילואים ומסייע להם להשלים את החומר. סטודנט שהיה בשירות מילואים או סטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו זכאים לשיעורי עזר על פי התקנון:

מטרת שיעורי העזר לסייע לסטודנט להשלים את החומר שהפסיד עקב שירות מילואים.           

סטודנט שנעדר עקב שירות מילואים 6 ימים ומעלה בסמסטר יהיה זכאי לשיעור עזר אחד (60 דקות), עבור כל יום מילואים , שבו היו לו לימודים בפועל, והוא נעדר מהם.

הסטודנט יבחר באילו קורסים הוא רוצה לקבל את שיעורי העזר. חלק מהשיעורים יינתנו בקבוצה.

הבקשה לשיעורי עזר תוגש תוך שבוע ימים מתום ימי המילואים באמצעות פניה במערכת האינבר > בקשות ואישורים> הגשת בקשה > חונכות אקדמית> שיעורי עזר לזכאים > בקשה לחונך/ת לשיעורי עזר למשרתי מילואים

יש לצרף לבקשה אישור על ימי מילואים שבוצעו בפועל (צו קריאה לא יתקבל) ומערכת שעות של הסטודנט.

לנוהל מילואים המלא לחץ כאן