כל מה שרצית לדעת על מתווה האפוד האקדמי

אוניברסיטת בר-אילן מעמידה מערך התאמות לסטודנטים המשרתים במילואים ולאוכלוסיות נוספות שנפגעו במלחמת 'חרבות ברזל'.

בלשוניות הבאות תוכלו לצפות בכל המידע הרלוונטי עבורכם - 

 • המתווה המלא, המותאם לדרישות המל"ג
 • מחשבון התאמות - דרכו ניתן לחשב אלו התאמות מיועדות עבורך
 • הגשת מסמכים לאימות ההתאמות שמגיעות לך
 • ביצוע פעולות למימוש ההתאמות במערכת

מתווה

מתווה אפוד אקדמי - חרבות ברזל

מתווה ההקלות וההתאמות של האפוד האקדמי - חרבות ברזל הותאם למתווה המל"ג.

אנו עושים כל מאמץ לסייע לסטודנטים המגוייסים שלנו ולצמצם ככל הניתן את הפגיעה בלימודים.
להלן מפורטות הזכויות המגיעות למשרתי מילואים וכוחות הביטחון ולאוכלוסיות נוספות במסגרת מתווה אפוד אקדמי.

ע

 

משרתי מילואים ו"בני זוג הורים" של משרתי מילואים - תואר ראשון

משרתי מילואים - בהצגת טופס 3010 או צו 8.

"בן זוג הורה" - סטודנט שהוא בת/בן זוג של משרתי מילואים, ולהם ילד שטרם מלאו לו 13 שנים.

בהצגת צילום ת"ז וספח, וטופס 3010 או צו 8 של בן / בת הזוג.

הכרה בשירות מילואים כפעילות המזכה בנקודות זכות

סטודנטים אשר שירתו בשנת תשפ"ד שירות מילואים בהיקף של 14 יום לפחות, מהם שירות של 5 ימים לפחות ברצף, או שירות של 25 ימים לפחות גם ללא רצף ימים כאמור, יהיו זכאים לפטור מ- 2 נ"ז (1 ש"ש).

סטודנטים אשר שירתו בשנת תשפ"ד שירות מילואים בהיקף של 30 יום לפחות, יהיו זכאים לפטור מ- 6 נ"ז (3 ש"ש).

סטודנטים אשר שירתו בשנת תשפ"ד שירות מילואים בהיקף של 61 יום לפחות, יהיו זכאים לפטור מ- 8 נ"ז (4 ש"ש).

סטודנטים אשר שירתו בשנת תשפ"ד שירות מילואים בהיקף של 100 יום לפחות, יהיו זכאים לפטור מ- 10 נ"ז (5 ש"ש).

 

אולם סטודנטים הלומדים לקראת תואר ברפואה, מקצועות הבריאות (לרבות אופטומטריה ודימות רפואי), ההנדסה ומקצועות אשר חלה עליהם חובת רישוי מקצועי (לרבות משפטים, עבודה סוציאלית, תוכנית רום, וחשבונאות), למעט הוראה, יהיו זכאים לפטור רק מ- 8 נקודות זכות כאמור.

סטודנטים הלומדים לקראת תואר ברפואה, מקצועות הבריאות, ההנדסה ומקצועות אשר חלה עליהם חובת רישוי מקצועי, אשר שירתו בשנת תשפ"ד שירות מילואים בהיקף של 120 יום לפחות, יהיו זכאים לפטור מ- 10 נ"ז (5 ש"ש).

נקודות הזכות המפורטות לעיל ישמשו תחילה לפטור מקורסים כלליים, ואם אין לסטודנט חובה ללמוד קורסים כאלה, הן ישמשו לפטור מקורסי יסוד ביהדות. אם לסטודנט אין גם חובה ללמוד קורסים כאלה, נקודות הזכות יכולות לשמש לפטור מקורסי בחירה באישור המחלקה. נקודות הזכות אינן יכולות לפטור מקורסי חובה, לרבות סמינריונים. הן גם אינן יכולות לפטור סטודנט מחובותיו על-פי הרפורמה באנגלית (כגון, ללמוד שני קורסי תוכן באנגלית).

* אין כפל זיכוי בגין שירות מילואים ופעילות חברתית או קהילתית בהתנדבות בשנת תשפ"ד, ונקודות הזיכוי שהסטודנט קיבל בשנים קודמות בגין שירות מילואים או התנדבות בקהילה, יבואו במניין נקודות הזכות האמורות בסעיף זה.

* פטור זה אינו מקנה פטור כספי משכר לימוד.

הערה: סטודנטים שלא יכולים לקבל פטור מנ"ז במסלול הלימודים שלהם, יוכלו לפנות למחלקה בבקשה לקבלת ציון עובר בינארי בהיקף נ"ז לו הם זכאים.

 

אופן הגשת הבקשה:

בעלי התפקידים בדיקנט הסטודנטים, שיפנו את הבקשה למדור סטטוס. ניתן לפנות למדור סטטוס גם ישירות באמצעות פניה מנהלית באינ-בר > בקשות ואישורים > הגשת בקשה > אפוד אקדמי-חרבות ברזל > פטור בגין מילואים-חרבות ברזל (תואר ראשון).

 

הערכה חלופית

סטודנטים ששירתו 30 ימים לפחות יוכלו לקבל הערכה חלופית במקום קיום בחינה מסכמת בשני קורסים, בשנה"ל תשפ"ד-תשפ"ה (הקורסים בהתאם לבחירת המוסד); ובלבד שהסטודנט אינו בשנה הראשונה ללימודיו (במידה ובשנה"ל תשפ"ד, הוא בשנתו הראשונה ללימודים, יוכל לממש התאמה זו רק בתשפ"ה) או שאינו לומד לקראת תואר ברפואה, מקצועות הבריאות (לרבות אופטומטריה ודימות רפואי) או תחומי ה- STEM (מדעים מדויקים, מדעי החיים, מדעי המוח, והנדסה).

 

סטודנטים ששירתו 61 ימים לפחות יוכלו לקבל הערכה חלופית במקום קיום בחינה מסכמת בשלושה קורסים, בשנה"ל תשפ"ד-תשפ"ה (הקורסים בהתאם לבחירת המוסד); ובלבד שהסטודנט אינו בשנה הראשונה ללימודיו (במידה ובשנה"ל תשפ"ד, הוא בשנתו הראשונה ללימודים, יוכל לממש התאמה זו רק בתשפ"ה) או שאינו לומד לקראת תואר ברפואה, מקצועות הבריאות (לרבות אופטומטריה ודימות רפואי) או תחומי ה- STEM (מדעים מדויקים, מדעי החיים, מדעי המוח, והנדסה).

 

סטודנטים ששירתו 100 ימים לפחות יוכלו לקבל הערכה חלופית במקום קיום בחינה מסכמת בארבעה קורסים, בשנה"ל תשפ"ד-תשפ"ה (הקורסים בהתאם לבחירת המוסד); ובלבד שהסטודנט אינו בשנה הראשונה ללימודיו (במידה ובשנה"ל תשפ"ד, הוא בשנתו הראשונה ללימודים, יוכל לממש התאמה זו רק בתשפ"ה) או שאינו לומד לקראת תואר ברפואה, מקצועות הבריאות (לרבות אופטומטריה ודימות רפואי) או תחומי ה- STEM (מדעים מדויקים, מדעי החיים, מדעי המוח, והנדסה).

קורסים שלומד הסטודנט ושבהם הוחלט בתחילת השנה לקיים הערכה חלופית במקום בחינה לכל תלמידי הקורס,  ייספרו בתוך מכסת הקורסים שבהם הסטודנט זכאי להערכה חלופית.

 

בסעיף זה "הערכה חלופית", כל שיטת הערכה שאינה בחינה סופית, לרבות עבודות ובחנים.

 

אופן הגשת הבקשה: פניה לרכז המילואים במחלקה שבה לומד הסטודנט.

 

מועד מיוחד

סטודנטים שבמהלך הסמסטר שירתו שירות מילואים של 10 ימים רצופים לפחות או 21 ימים במצטבר, או ששירתו שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות, וכן סטודנטים ששירתו שירות מילואים בצו 8 של 5 ימים רצופים לפחות, במהלך תקופת הבחינות או במהלך הסמסטר, או 21 ימים במצטבר(ומבלי שהיו 5 ימים רצופים) במהלך הסמסטר שלפני תקופת הבחינות, זכאים להיבחן במועד נוסף בכל קורס שהיו אמורים להיבחן בו בתקופת הבחינות.

מועד בחינה נוסף לפי סעיף זה יתקיים בתוך 45 ימים ממועד הבחינה האחרון בקורס, ובלבד שהסטודנטים לא ייגשו ליותר מ-  2 מועדים בכל קורס. אם סטודנט יעדיף להיבחן בשנת הלימודים הבאה (תשפ"ה) במועד שאותו תציע המחלקה שבה ניתן הקורס, הסטודנט יהיה רשאי לעשות זאת.

הציון הגבוה מבין שני המועדים שבהם נבחנו (מתוך שלושת המועדים) יהיה הציון הקובע.

אופן מימוש ההתאמה: אם לא נבחנת באחד המועדים והזכאות מוזנת עבורך בלחצן 'התאמות אפוד אקדמי', ניתן יהיה להירשם למועד ג' דרך 'לוח הבחינות' באינ-בר, בלחיצה על לחצן שיופיע תחת עמודה 'רישום למועד'.

חשוב! הלחצן יופיע 17 יום לפני תאריך הבחינה ועד 7 ימים לפני הבחינה, לא כולל יום הבחינה ורק בזמנים הללו ניתן יהיה להירשם למועד המיוחד.

ציון 'עובר'

סטודנטים ששירתו בשנת תשפ"ד שירות מילואים בהיקף של 30 יום לפחות, יהיו זכאים לבחור קורס אחד (למעט בקורסים בהם נדרש ציון מספרי כתנאי לרישוי מקצועי וסמינריונים), שאותם, שאותו עברו בהצלחה מתוך כל הקורסים שלמדו בשנת תשפ"ד, ושבהם יוכלו להמיר את הציון המספרי שקיבלו בציון "עובר" מילולי.

 

סטודנטים ששירתו בשנת תשפ"ד שירות מילואים בהיקף של 40 יום לפחות, יהיו זכאים לבחור שני קורסים (למעט בקורסים בהם נדרש ציון מספרי כתנאי לרישוי מקצועי וסמינריונים), שאותם עברו בהצלחה מתוך כל הקורסים שלמדו בשנת תשפ"ד, ושבהם יוכלו להמיר את הציון המספרי שקיבלו בציון "עובר" מילולי.

 

סטודנטים ששירתו בשנת תשפ"ד שירות מילואים בהיקף של 100 יום לפחות, יהיו זכאים לבחור שלושה קורסים (למעט בקורסים בהם נדרש ציון מספרי כתנאי לרישוי מקצועי וסמינריונים), שאותם עברו בהצלחה מתוך כל הקורסים שלמדו בשנת תשפ"ד, ושבהם יוכלו להמיר את הציון המספרי שקיבלו בציון "עובר" מילולי.

 

ציונים אלה לא ייכנסו לממוצע הכללי, ולא ייספרו גם לעניין קביעת סיום תואר בהצטיינות, רשימת הדקן והצטיינות רקטור.

 

אופן הגשת הבקשה: בסוף שנה"ל תיפתח בקשה ייעודית באינ-בר לבחירת ציון עובר למי שזכאי לכך.

תוספת זמן במבחנים

מתן הארכת זמן של 25% בהתאם לקריטריונים הבאים:

סטודנטים ששירתו במילואים/אנשי קבע בהסדר "לימודים מלאים" במשך 28 ימים לפחות במהלך הסמסטר או הבחינות.

סטודנטים ששירתו במילואים/אנשי קבע בהסדר "לימודים מלאים" לפחות 14 ימים ברצף במהלך ארבעת השבועות האחרונים של הסמסטר (בסמסטר א': החל מה- 18.2.24, בסמסטר ב': החל מה - 23.06.24) או במהלך תקופת הבחינות.

 

שימו לב:

סטודנטים ששירתו במילואים במשך 28 ימים לפחות במהלך הסמסטר או הבחינות - ההתאמה כבר עודכנה עבורכם וניתן לצפות בה בלוח הבחינות באינ-בר.

 

סטודנטים ששירתו במילואים לפחות 14 ימים ברצף במהלך ארבעת השבועות האחרונים של הסמסטר או במהלך תקופת הבחינות -  יש להגיש בקשה דרך האינ-בר בצירוף אישור רלוונטי.

 

אנשי קבע ב"לימודים מלאים" - יש להגיש בקשה דרך האינ-בר בצירוף אישור רלוונטי.

 

אופן הגשת הבקשה:

אינ-בר > בקשות ואישורים > הגשת בקשה > אפוד אקדמי-חרבות ברזל > בקשה להארכת זמן בבחינות למשרתי מילואים      

* סטודנטים הזכאים לתוספת זמן של 25% מסיבות אחרות, יקבלו תוספת זמן של 33% (20 דקות לכל שעת בחינה).

* ניתן לראות את ההתאמה בלוח הבחינות באינ-בר.

הקלות בשכ"ל לזכאים בשל 'חרבות ברזל'

סטודנטים בתשפ"ד ששירתו 20 ימי מילואים או יותר מאז ה 31.12.23, בת או בן זוגו של מי ששירתו 20 ימי מילואים או יותר מאז ה 31.12.23, ולהם ילד מתחת לגיל 13, סטודנטים שפונו מבתיהם בשל המלחמה, סטודנטים שנפגעו במלחמה וכאלה שהם בקרבה ראשונה לנפגעי פעולות איבה במלחמה, יהיו זכאים להקלות הבאות בנושא שכר לימוד:

1.       אישור לפרישה מקורס ורישום לאותו קורס בסמסטר העוקב.

2.       סטודנט שנכשל בשני מועדים יאושר לו רישום חוזר לקורס ללא חיוב נוסף בסמסטר א' , ב' או קיץ.

3.       לא יחויבו בשכ"ל בתעריף של קורסי קיץ, אם ירשמו לקורס כזה.

4.       הזכאים להקלות לא יחוייבו בתקורה במקרים של צמצום תוכנית הלימודים או פריסה של הלימודים לשנה נוספת מעבר לשנים התקניות בתואר.

 

סטודנטים הזכאים להקלות אלו יוכלו לפנות למדור תל"מ באמצעות טופס פניה ואישור רלוונטי לצורך ביצוע ההחלטה.

 

הערה: מקרים חריגים נוספים שלא נכללים ברשימת הזכאים להקלות, יוכלו לפנות באופן פרטני לוועדת חריגים במדור תל"מ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משרתי קבע "לימודים מלאים"  - תואר ראשון

משרתי קבע בהסדר "לימודים מלאים" - בהצגת אישור בכתב של רס"ן קובי לובינסקי זיו, ראש מדור השכלה ואקדמיה.

הכרה בשירות מילואים / ימי הפעלה כפעילות המזכה בנקודות זכות

סטודנטים אשר שירתו בשנת תשפ"ד שירות מילואים בהיקף של 14 יום לפחות, מהם שירות של 5 ימים לפחות ברצף, או שירות של 25 ימים לפחות גם ללא רצף ימים כאמור, יהיו זכאים לפטור מ- 2 נ"ז (1 ש"ש).

סטודנטים אשר שירתו בשנת תשפ"ד שירות מילואים בהיקף של 40 יום לפחות, יהיו זכאים לפטור מ- 4 נ"ז (2 ש"ש).

סטודנטים אשר שירתו בשנת תשפ"ד שירות מילואים בהיקף של 80 יום לפחות, יהיו זכאים לפטור מ- 6 נ"ז (3 ש"ש).

סטודנטים אשר שירתו בשנת תשפ"ד שירות מילואים בהיקף של 100 יום לפחות, יהיו זכאים לפטור מ- 8 נ"ז (4 ש"ש).

סטודנטים אשר שירתו בשנת תשפ"ד שירות מילואים בהיקף של 120 יום לפחות, יהיו זכאים לפטור מ- 10 נ"ז (5 ש"ש).

 

נקודות הזכות המפורטות לעיל ישמשו תחילה לפטור מקורסים כלליים, ואם אין לסטודנט חובה ללמוד קורסים כאלה, הן ישמשו לפטור מקורסי יסוד ביהדות. אם לסטודנט אין גם חובה ללמוד קורסים כאלה, נקודות הזכות יכולות לשמש לפטור מקורסי בחירה באישור המחלקה. נקודות הזכות אינן יכולות לפטור מקורסי חובה, לרבות סמינריונים. הן גם אינן יכולות לפטור סטודנט מחובותיו על-פי הרפורמה באנגלית (כגון, ללמוד שני קורסי תוכן באנגלית).

* אין כפל זיכוי בגין שירות מילואים ופעילות חברתית או קהילתית בהתנדבות בשנת תשפ"ד, ונקודות הזיכוי שהסטודנט קיבל בשנים קודמות בגין שירות מילואים או התנדבות בקהילה, יבואו במניין נקודות הזכות האמורות בסעיף זה.

* פטור זה אינו מקנה פטור כספי משכר לימוד.

הערה: סטודנטים שלא יכולים לקבל פטור מנ"ז במסלול הלימודים שלהם, יוכלו לפנות למחלקה בבקשה לקבלת ציון עובר בינארי בהיקף נ"ז לו הם זכאים.

 

אופן הגשת הבקשה:

אינ-בר > בקשות ואישורים > הגשת בקשה > אפוד אקדמי-חרבות ברזל > פטור בגין מילואים-חרבות ברזל (תואר ראשון).

 

מועד מיוחד

סטודנטים שבמהלך הסמסטר שירתו שירות מילואים של 10 ימים רצופים לפחות או 21 ימים במצטבר, או ששירתו שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות, וכן סטודנטים ששירתו שירות מילואים בצו 8 של 5 ימים רצופים לפחות, במהלך תקופת הבחינות או במהלך הסמסטר, או 21 ימים במצטבר(ומבלי שהיו 5 ימים רצופים) במהלך הסמסטר שלפני תקופת הבחינות, זכאים להיבחן במועד נוסף בכל קורס שהיו אמורים להיבחן בו בתקופת הבחינות.

מועד בחינה נוסף לפי סעיף זה יתקיים בתוך 45 ימים ממועד הבחינה האחרון בקורס, ובלבד שהסטודנטים לא ייגשו ליותר מ-  2 מועדים בכל קורס. אם סטודנט יעדיף להיבחן בשנת הלימודים הבאה (תשפ"ה) במועד שאותו תציע המחלקה שבה ניתן הקורס, הסטודנט יהיה רשאי לעשות זאת.

הציון הגבוה מבין שני המועדים שבהם נבחנו (מתוך שלושת המועדים) יהיה הציון הקובע.

אופן מימוש ההתאמה: אם לא נבחנת באחד המועדים והזכאות מוזנת עבורך בלחצן 'התאמות אפוד אקדמי', ניתן יהיה להירשם למועד ג' דרך 'לוח הבחינות' באינ-בר, בלחיצה על לחצן שיופיע תחת עמודה 'רישום למועד'.

חשוב! הלחצן יופיע 17 יום לפני תאריך הבחינה ועד 7 ימים לפני הבחינה, לא כולל יום הבחינה ורק בזמנים הללו ניתן יהיה להירשם למועד המיוחד.

 

 

ציון 'עובר'

סטודנטים ששירתו בשנת תשפ"ד שירות מילואים בהיקף של 40 יום לפחות, יהיו זכאים לבחור שני קורסים (למעט בקורסים בהם נדרש ציון מספרי כתנאי לרישוי מקצועי וסמינריונים), שאותם עברו בהצלחה מתוך כל הקורסים שלמדו בשנת תשפ"ד, ושבהם יוכלו להמיר את הציון המספרי שקיבלו בציון "עובר" מילולי. ציונים אלה לא ייכנסו לממוצע הכללי, ולא ייספרו גם לעניין קביעת סיום תואר בהצטיינות, רשימת הדקן והצטיינות רקטור.

אופן הגשת הבקשה: בסוף שנה"ל תיפתח בקשה ייעודית באינ-בר לבחירת ציון עובר למי שזכאי לכך.

תוספת זמן במבחנים

מתן הארכת זמן של 25% בהתאם לקריטריונים הבאים:

סטודנטים ששירתו במילואים/אנשי קבע בהסדר "לימודים מלאים" במשך 28 ימים לפחות במהלך הסמסטר או הבחינות.

סטודנטים ששירתו במילואים/אנשי קבע בהסדר "לימודים מלאים" לפחות 14 ימים ברצף במהלך ארבעת השבועות האחרונים של הסמסטר (בסמסטר א': החל מה- 18.2.24, בסמסטר ב': החל מה - 23.06.24) או במהלך תקופת הבחינות.

 

שימו לב:

סטודנטים ששירתו במילואים במשך 28 ימים לפחות במהלך הסמסטר או הבחינות - ההתאמה כבר עודכנה עבורכם וניתן לצפות בה בלוח הבחינות באינ-בר.

 

סטודנטים ששירתו במילואים לפחות 14 ימים ברצף במהלך ארבעת השבועות האחרונים של הסמסטר או במהלך תקופת הבחינות -  יש להגיש בקשה דרך האינ-בר בצירוף אישור רלוונטי.

 

אנשי קבע ב"לימודים מלאים" - יש להגיש בקשה דרך האינ-בר בצירוף אישור רלוונטי.

 

אופן הגשת הבקשה:

אינ-בר > בקשות ואישורים > הגשת בקשה > אפוד אקדמי-חרבות ברזל > בקשה להארכת זמן בבחינות למשרתי מילואים      

* סטודנטים הזכאים לתוספת זמן של 25% מסיבות אחרות, יקבלו תוספת זמן של 33% (20 דקות לכל שעת בחינה).

* ניתן לראות את ההתאמה בלוח הבחינות באינ-בר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משרתי מילואים ומשרתי קבע "לימודים מלאים" - תארים מתקדמים, תעודת הוראה ותוכנית הכשרה בחשבונאות

משרתי מילואים - בהצגת טופס 3010 או צו 8.

משרתי קבע בהסדר "לימודים מלאים" - בהצגת אישור בכתב של רס"ן קובי לובינסקי זיו, ראש מדור השכלה ואקדמיה.

הכרה בשירות מילואים / ימי הפעלה כפעילות המזכה בנקודות זכות

סטודנטים אשר שירתו בשנת תשפ"ד שירות מילואים בהיקף של 21 יום לפחות יהיו זכאים לפטור מ- 2 נ"ז (1 ש"ש).

סטודנטים לתואר שני ותעודת הוראה אשר שירתו בשנת תשפ"ד שירות מילואים בהיקף של 42 יום לפחות,  ומתוכם לפחות 21 ימים בתוך תקופת הסמסטר,  יהיו זכאים לפטור מ- 4 נ"ז (2 ש"ש).

נקודות הזכות הללו ייתנו פטור תחילה מקורסים בלימודי יסוד ביהדות, ואם הסטודנט אינו חייב בהם, מקורס/ים שהמחלקה תאשר אותם (לא כולל סמינריונים או קורסים שלפי חוו"ד הרמ"ח לא ניתן לפטור מהם בשל חיוניותם ללימודי התואר. במקרה כזה סטודנט יהיה רשאי להשתמש בנקודות הזכות לצורך המרת ציון מספרי בקורס שלמד ועבר אותו בהצלחה, בציון "עובר" מילולי).

* פטור זה אינו מקנה פטור כספי משכר לימוד.

אופן הגשת הבקשה לתלמידי תואר שני, תעודת הוראה ותלמידי חשבונאות:

אינ-בר > בקשות ואישורים > הגשת בקשה > אפוד אקדמי-חרבות ברזל > פטור בגין שירות מילואים - חרבות ברזל.

 

אופן הגשת הבקשה לתלמידי תואר שלישי:

אינ-בר > בקשות ואישורים > הגשת בקשה > אפוד אקדמי-חרבות ברזל > פטור מקורס יסוד ביהדות בגין שירות מילואים - חרבות ברזל (תואר שלישי).

* תלמידי תוכנית ההכשרה בחשבונאות יוכלו לקבל פטור מ- 2 נ"ז בלבד.

 

מועד מיוחד

סטודנטים שבמהלך הסמסטר שירתו שירות מילואים של 10 ימים רצופים לפחות או 21 ימים במצטבר, או ששירתו שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות, וכן סטודנטים ששירתו שירות מילואים בצו 8 של 5 ימים רצופים לפחות, במהלך תקופת הבחינות או במהלך הסמסטר, או 21 ימים במצטבר(ומבלי שהיו 5 ימים רצופים) במהלך הסמסטר שלפני תקופת הבחינות, זכאים להיבחן במועד נוסף בכל קורס שהיו אמורים להיבחן בו בתקופת הבחינות.

מועד בחינה נוסף לפי סעיף זה יתקיים בתוך 45 ימים ממועד הבחינה האחרון בקורס, ובלבד שהסטודנטים לא ייגשו ליותר מ-  2 מועדים בכל קורס. אם סטודנט יעדיף להיבחן בשנת הלימודים הבאה (תשפ"ה) במועד שאותו תציע המחלקה שבה ניתן הקורס, הסטודנט יהיה רשאי לעשות זאת.

הציון הגבוה מבין שני המועדים שבהם נבחנו (מתוך שלושת המועדים) יהיה הציון הקובע.

אופן מימוש ההתאמה: אם לא נבחנת באחד המועדים והזכאות מוזנת עבורך בלחצן 'התאמות אפוד אקדמי', ניתן יהיה להירשם למועד ג' דרך 'לוח הבחינות' באינ-בר, בלחיצה על לחצן שיופיע תחת עמודה 'רישום למועד'.

חשוב! הלחצן יופיע 17 יום לפני תאריך הבחינה ועד 7 ימים לפני הבחינה, לא כולל יום הבחינה ורק בזמנים הללו ניתן יהיה להירשם למועד המיוחד.

ציון 'עובר'

סטודנטים ששירתו בשנת תשפ"ד שירות מילואים בהיקף של 40 יום לפחות, יהיו זכאים לבחור שני קורסים (למעט בקורסים בהם נדרש ציון מספרי כתנאי לרישוי מקצועי וסמינריונים), שאותם עברו בהצלחה מתוך כל הקורסים שלמדו בשנת תשפ"ד, ושבהם יוכלו להמיר את הציון המספרי שקיבלו בציון "עובר" מילולי. ציונים אלה לא ייכנסו לממוצע הכללי, ולא ייספרו גם לעניין קביעת סיום תואר בהצטיינות, רשימת הדקן והצטיינות רקטור.

 

אופן הגשת הבקשה: בסוף שנה"ל תיפתח בקשה ייעודית באינ-בר לבחירת ציון עובר למי שזכאי לכך.

תוספת זמן במבחנים

מתן הארכת זמן של 25% בהתאם לקריטריונים הבאים:

סטודנטים ששירתו במילואים/אנשי קבע בהסדר "לימודים מלאים" במשך 28 ימים לפחות במהלך הסמסטר או הבחינות.

סטודנטים ששירתו במילואים/אנשי קבע בהסדר "לימודים מלאים" לפחות 14 ימים ברצף במהלך ארבעת השבועות האחרונים של הסמסטר (בסמסטר א': החל מה- 18.2.24, בסמסטר ב': החל מה - 23.06.24) או במהלך תקופת הבחינות.

 

שימו לב:

סטודנטים ששירתו במילואים במשך 28 ימים לפחות במהלך הסמסטר או הבחינות - ההתאמה כבר עודכנה עבורכם וניתן לצפות בה בלוח הבחינות באינ-בר.

 

סטודנטים ששירתו במילואים לפחות 14 ימים ברצף במהלך ארבעת השבועות האחרונים של הסמסטר או במהלך תקופת הבחינות -  יש להגיש בקשה דרך האינ-בר בצירוף אישור רלוונטי.

 

אנשי קבע ב"לימודים מלאים" - יש להגיש בקשה דרך האינ-בר בצירוף אישור רלוונטי.

 

אופן הגשת הבקשה:

אינ-בר > בקשות ואישורים > הגשת בקשה > אפוד אקדמי-חרבות ברזל > בקשה להארכת זמן בבחינות למשרתי מילואים      

* סטודנטים הזכאים לתוספת זמן של 25% מסיבות אחרות, יקבלו תוספת זמן של 33% (20 דקות לכל שעת בחינה).

* ניתן לראות את ההתאמה בלוח הבחינות באינ-בר.


הארכת הגשת עבודות מחקר

משרתי מילואים בשנה"ל הנוכחית זכאים להארכה במועד הגשת עבודות המחקר (עבודות תזה במסגרת תואר שני, עבודות שנכתבו במסגרת מסלול השלמת תזה, עבודות שנכתבו במסגרת מסלול עבודה שוות ערך ועבודות דוקטור), בהתאם לתקנון המילואים, ללא דרישה לתשלום שכר לימוד נוסף (תקורה).

הקלות בשכ"ל לזכאים בשל 'חרבות ברזל'

סטודנטים בתשפ"ד ששירתו 20 ימי מילואים או יותר מאז ה 31.12.23, בת או בן זוגו של מי ששירתו 20 ימי מילואים או יותר מאז ה 31.12.23, ולהם ילד מתחת לגיל 13, סטודנטים שפונו מבתיהם בשל המלחמה, סטודנטים שנפגעו במלחמה וכאלה שהם בקרבה ראשונה לנפגעי פעולות איבה במלחמה, יהיו זכאים להקלות הבאות בנושא שכר לימוד:

 

1.       אישור לפרישה מקורס ורישום לאותו קורס בסמסטר העוקב.

2.       סטודנט שנכשל בשני מועדים יאושר לו רישום חוזר לקורס ללא חיוב נוסף בסמסטר א' , ב' או קיץ.

3.       לא יחויבו בשכ"ל בתעריף של קורסי קיץ, אם ירשמו לקורס כזה.

4.       הזכאים להקלות לא יחוייבו בתקורה במקרים של צמצום תוכנית הלימודים או פריסה של הלימודים לשנה נוספת מעבר לשנים התקניות בתואר.

 

סטודנטים הזכאים להקלות אלו יוכלו לפנות למדור תל"מ באמצעות טופס פניה ואישור רלוונטי לצורך ביצוע ההחלטה.

 

 הערה: מקרים חריגים נוספים שלא נכללים ברשימת הזכאים להקלות, יוכלו לפנות באופן פרטני לוועדת חריגים במדור תל"מ.

 

 

 

"בני זוג הורים" של משרתי מילואים - תארים מתקדמים, תעודת הוראה ותוכנית הכשרה בחשבונאות

"בן זוג הורה" - סטודנט שהוא בת/בן זוג של משרתי מילואים, ולהם ילד שטרם מלאו לו 13 שנים.

בהצגת צילום ת"ז וספח, וטופס 3010 או צו 8 של בן / בת הזוג.

הכרה בשירות כפעילות המזכה בנקודות זכות

 

בן או בת זוג הורה של משרתי מילואים שבן או בת זוגם שירת שירות מילואים של לפחות 21 יום מאז ה-31.12, יהיו זכאים לפטור מ- 2 נ"ז (1 ש"ש).

נקודות הזכות הללו ייתנו פטור תחילה מקורסים בלימודי יסוד ביהדות, ואם הסטודנט אינו חייב בהם, מקורס/ים שהמחלקה תאשר אותם (לא כולל סמינריונים או קורסים שלפי חוו"ד הרמ"ח לא ניתן לפטור מהם בשל חיוניותם ללימודי התואר. במקרה כזה סטודנט יהיה רשאי להשתמש בנקודות הזכות לצורך המרת ציון מספרי בקורס שלמד ועבר אותו בהצלחה, בציון "עובר" מילולי).

* פטור זה אינו מקנה פטור כספי משכר לימוד.

אופן הגשת הבקשה:  באינ-בר - הגשת בקשה - אפוד אקדמי - חרבות ברזל - פטור בגין שירות מילואים של בני/בנות זוג - חרבות ברזל .

מועד מיוחד

בן או בת זוג הורה של משרתי מילואים שבמהלך הסמסטר שירתו שירות מילואים של 10 ימים רצופים לפחות או 21 ימים במצטבר, או ששירתו שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות, וכן סטודנטים ששירתו שירות מילואים בצו 8 של 5 ימים רצופים לפחות, במהלך תקופת הבחינות או במהלך הסמסטר, או 21 ימים במצטבר(ומבלי שהיו 5 ימים רצופים) במהלך הסמסטר שלפני תקופת הבחינות, זכאים להיבחן במועד נוסף בכל קורס שהיו אמורים להיבחן בו בתקופת הבחינות.

מועד בחינה נוסף לפי סעיף זה יתקיים בתוך 45 ימים ממועד הבחינה האחרון בקורס, ובלבד שהסטודנטים לא ייגשו ליותר מ-  2 מועדים בכל קורס. אם סטודנט יעדיף להיבחן בשנת הלימודים הבאה (תשפ"ה) במועד שאותו תציע המחלקה שבה ניתן הקורס, הסטודנט יהיה רשאי לעשות זאת.

הציון הגבוה מבין שני המועדים שבהם נבחנו (מתוך שלושת המועדים) יהיה הציון הקובע.

אופן מימוש ההתאמה: אם לא נבחנת באחד המועדים והזכאות מוזנת עבורך בלחצן 'התאמות אפוד אקדמי', ניתן יהיה להירשם למועד ג' דרך 'לוח הבחינות' באינ-בר, בלחיצה על לחצן שיופיע תחת עמודה 'רישום למועד'.

חשוב! הלחצן יופיע 17 יום לפני תאריך הבחינה ועד 7 ימים לפני הבחינה, לא כולל יום הבחינה ורק בזמנים הללו ניתן יהיה להירשם למועד המיוחד.

ציון 'עובר'

בן או בת זוג הורה של מי ששירתו במילואים בשנת תשפ"ד שירות מילואים בהיקף של 40 יום לפחות, יהיו זכאים לבחור שני קורסים (לא כולל סמינריון), שאותם עברו בהצלחה מתוך כל הקורסים שלמדו בשנת תשפ"ד, ושבהם יוכלו להמיר את הציון המספרי שקיבלו בציון "עובר" מילולי. ציונים אלה לא ייכנסו לממוצע הכללי, ולא ייספרו גם לעניין קביעת סיום תואר בהצטיינות, רשימת הדקן והצטיינות רקטור.

 

אופן הגשת הבקשה: בסוף שנה"ל תיפתח בקשה ייעודית באינ-בר לבחירת ציון עובר למי שזכאי לכך.

הארכת הגשת עבודות מחקר

בני/בנות זוג של משרתי מילואים שלהם ילדים בני 13 ומטה זכאים להארכה במועד הגשת עבודות המחקר (עבודות תזה במסגרת תואר שני, עבודות שנכתבו במסגרת מסלול השלמת תזה, עבודות שנכתבו במסגרת מסלול עבודה שוות ערך ועבודות דוקטור), בהתאם לתקנון המילואים, ללא דרישה לתשלום שכר לימוד נוסף (תקורה).

 

הקלות בשכ"ל לזכאים בשל 'חרבות ברזל'

סטודנטים בתשפ"ד ששירתו 20 ימי מילואים או יותר מאז ה 31.12.23, בת או בן זוגו של מי ששירתו 20 ימי מילואים או יותר מאז ה 31.12.23, ולהם ילד מתחת לגיל 13, סטודנטים שפונו מבתיהם בשל המלחמה, סטודנטים שנפגעו במלחמה וכאלה שהם בקרבה ראשונה לנפגעי פעולות איבה במלחמה, יהיו זכאים להקלות הבאות בנושא שכר לימוד:

 

1.       אישור לפרישה מקורס ורישום לאותו קורס בסמסטר העוקב.

2.       סטודנט שנכשל בשני מועדים יאושר לו רישום חוזר לקורס ללא חיוב נוסף בסמסטר א' , ב' או קיץ.

3.       לא יחויבו בשכ"ל בתעריף של קורסי קיץ, אם ירשמו לקורס כזה.

4.       הזכאים להקלות לא יחוייבו בתקורה במקרים של צמצום תוכנית הלימודים או פריסה של הלימודים לשנה נוספת מעבר לשנים התקניות בתואר.

 

סטודנטים הזכאים להקלות אלו יוכלו לפנות למדור תל"מ באמצעות טופס פניה ואישור רלוונטי לצורך ביצוע ההחלטה.

 

הערה: מקרים חריגים נוספים שלא נכללים ברשימת הזכאים להקלות, יוכלו לפנות באופן פרטני לוועדת חריגים במדור תל"מ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אנשי קבע - לומדים תוך כדי שירות (תוכ"ש), סדיר וכוחות הביטחון

אנשי קבע (לומדים תוכ"ש) - בהצגת אישור מפקד ישיר בדרגת רב סרן ומעלה.

סטודנטים בקבע (תוכ"ש), ששירתו באופן חריג במהלך הסמסטר, יכולים לפנות למדור השכלה ואקדמיה (במייל: lomdim.segel@gmail.com),לבחינת זכאותם לקבלת התאמות כמשרתי קבע בהסדר 'לימודים מלאים'

"אנשי כוחות הביטחון" - סטודנטים המשרתים במשטרה, בשב"כ, במוסד ובמגן דוד אדום, וכן אזרחים עובדי צה"ל, ובלבד ששירתו בהיקף חריג בשל המלחמה ובאישור מפקד בכיר ביחידה הרלוונטית, המוכר ע"י האוניברסיטה.

הכרה בשירות כפעילות המזכה בנקודות זכות

 

סטודנטים לתואר ראשון / שני / תעודת הוראה, שהם משרתי סדיר, קבע, ואנשי כוחות הביטחון, אשר שירתו מתחילת הסמסטר (החל מה-31.12.23) או בתקופת הבחינות שירות בהיקף חריג (באישור מפקד היחידה),  יהיו זכאים לפטור מ-4 נ"ז (=2 ש"ש).

 

סטודנטים לתואר שלישי / תוכנית ההכשרה בחשבונאות, שהם משרתי סדיר, קבע, ואנשי כוחות הביטחון, אשר שירתו מתחילת הסמסטר (החל מה-31.12.23) או בתקופת הבחינות שירות בהיקף חריג (באישור מפקד היחידה), יהיו זכאים לפטור מ-2 נ"ז (=1 ש"ש).

 

נקודות הזכות המפורטות לעיל ישמשו תחילה לפטור מקורסים כלליים, ואם אין לסטודנט חובה ללמוד קורסים כאלה, הן ישמשו לפטור מקורסי יסוד ביהדות. אם לסטודנט אין גם חובה ללמוד קורסים כאלה, נקודות הזכות יכולות לשמש לפטור מקורסי בחירה באישור המחלקה. נקודות הזכות אינן יכולות לפטור מקורסי חובה, לרבות סמינריונים. הן גם אינן יכולות לפטור סטודנט מחובותיו על-פי הרפורמה באנגלית (כגון, ללמוד שני קורסי תוכן באנגלית).

* אין כפל זיכוי בגין שירות מילואים ופעילות חברתית או קהילתית בהתנדבות בשנת תשפ"ד, ונקודות הזיכוי שהסטודנט קיבל בשנים קודמות בגין שירות מילואים או התנדבות בקהילה, יבואו במניין נקודות הזכות האמורות בסעיף זה.

* פטור זה אינו מקנה פטור כספי משכר לימוד.

הערה: סטודנטים שלא יכולים לקבל פטור מנ"ז במסלול הלימודים שלהם, יוכלו לפנות למחלקה בבקשה לקבלת ציון עובר בינארי בהיקף נ"ז לו הם זכאים.

אופן הגשת הבקשה לתלמידי תואר שני, תעודת הוראה ותלמידי חשבונאות:

אינ-בר > בקשות ואישורים > הגשת בקשה > אפוד אקדמי-חרבות ברזל > פטור בגין שירות מילואים - חרבות ברזל.

 

אופן הגשת הבקשה לתלמידי תואר שלישי:

אינ-בר > בקשות ואישורים > הגשת בקשה > אפוד אקדמי-חרבות ברזל > פטור מקורס יסוד ביהדות בגין שירות מילואים - חרבות ברזל (תואר שלישי).

* תלמידי תוכנית ההכשרה בחשבונאות יוכלו לקבל פטור מ- 2 נ"ז בלבד.

 

מועד מיוחד

אנשי כוחות הביטחון ומשרתי קבע שגויסו במהלך הסמסטר או תקופת הבחינות לשירות בהיקף חריג (באישור מפקד היחידה), זכאים להיבחן במועד נוסף בכל קורס שהיו אמורים להיבחן בו בתקופת הבחינות.

מועד בחינה נוסף לפי סעיף זה יתקיים בתוך 45 ימים ממועד הבחינה האחרון בקורס, ובלבד שהסטודנטים לא ייגשו ליותר מ-  2 מועדים בכל קורס. אם סטודנט יעדיף להיבחן בשנת הלימודים הבאה (תשפ"ה) במועד שאותו תציע המחלקה שבה ניתן הקורס, הסטודנט יהיה רשאי לעשות זאת.

הציון הגבוה מבין שני המועדים שבהם נבחנו (מתוך שלושת המועדים) יהיה הציון הקובע.

אופן מימוש ההתאמה: אם לא נבחנת באחד המועדים והזכאות מוזנת עבורך בלחצן 'התאמות אפוד אקדמי', ניתן יהיה להירשם למועד ג' דרך 'לוח הבחינות' באינ-בר, בלחיצה על לחצן שיופיע תחת עמודה 'רישום למועד'.

חשוב! הלחצן יופיע 17 יום לפני תאריך הבחינה ועד 7 ימים לפני הבחינה, לא כולל יום הבחינה ורק בזמנים הללו ניתן יהיה להירשם למועד המיוחד.

ציון 'עובר'

סטודנטים אנשי כוחות הביטחון ומשרתי קבע שגויסו לשירות בהיקף חריג (באישור מפקד היחידה), יהיו זכאים לבחור שני קורסים (לא כולל סמינריון), שאותם עברו בהצלחה מתוך כל הקורסים שלמדו בשנת תשפ"ד, ושבהם יוכלו להמיר את הציון המספרי שקיבלו בציון "עובר" מילולי. ציונים אלה לא ייכנסו לממוצע הכללי, ולא ייספרו גם לעניין קביעת סיום תואר בהצטיינות, רשימת הדקן והצטיינות רקטור.

 

אופן הגשת הבקשה: בסוף שנה"ל תיפתח בקשה ייעודית באינ-בר לבחירת ציון עובר למי שזכאי לכך.

בני זוג של אנשי קבע (לימודים מלאים ותוך כדי שירות), סדיר וכוחות הביטחון

"אנשי כוחות הביטחון" - סטודנטים המשרתים במשטרה, בשב"כ, במוסד ובמגן דוד אדום, וכן אזרחים עובדי צה"ל, ובלבד ששירתו בהיקף חריג בשל המלחמה ובאישור מפקד בכיר ביחידה הרלוונטית, המוכר ע"י האוניברסיטה.

"בן זוג הורה" - סטודנט שהוא בת/בן זוג של אנשי כוחות הביטחון ומשרתי קבע, ולהם ילד שטרם מלאו לו 13 שנים.

בהצגת צילום ת"ז וספח, ואישור על שירות בהיקף חריג (באישור מפקד יחידה) של בן / בת הזוג.

הכרה בשירות כפעילות המזכה בנקודות זכות

 

סטודנטים הורים שבני זוגם הם אנשי כוחות הביטחון ומשרתי קבע שגויסו מאז ה-31.12.23 לשירות בהיקף חריג (באישור מפקד היחידה), יהיו זכאים לפטור מ- 2 נ"ז (1 ש"ש).

 

נקודות הזכות המפורטות לעיל ישמשו תחילה לפטור מקורסים כלליים, ואם אין לסטודנט חובה ללמוד קורסים כאלה, הן ישמשו לפטור מקורסי יסוד ביהדות. אם לסטודנט אין גם חובה ללמוד קורסים כאלה, נקודות הזכות יכולות לשמש לפטור מקורסי בחירה באישור המחלקה. נקודות הזכות אינן יכולות לפטור מקורסי חובה, לרבות סמינריונים. הן גם אינן יכולות לפטור סטודנט מחובותיו על-פי הרפורמה באנגלית (כגון, ללמוד שני קורסי תוכן באנגלית).

* אין כפל זיכוי בגין שירות מילואים ופעילות חברתית או קהילתית בהתנדבות בשנת תשפ"ד, ונקודות הזיכוי שהסטודנט קיבל בשנים קודמות בגין שירות מילואים או התנדבות בקהילה, יבואו במניין נקודות הזכות האמורות בסעיף זה.

* פטור זה אינו מקנה פטור כספי משכר לימוד.

הערה: סטודנטים שלא יכולים לקבל פטור מנ"ז במסלול הלימודים שלהם, יוכלו לפנות למחלקה בבקשה לקבלת ציון עובר בינארי בהיקף נ"ז לו הם זכאים.

אופן הגשת הבקשה:  באינ-בר - הגשת בקשה - אפוד אקדמי - חרבות ברזל - פטור בגין שירות מילואים של בני/בנות זוג - חרבות ברזל .

מועד מיוחד

סטודנטים הורים שבני זוגם הם אנשי כוחות הביטחון ומשרתי קבע שגויסו במהלך הסמסטר או תקופת הבחינות לשירות בהיקף חריג (באישור מפקד היחידה), זכאים להיבחן במועד נוסף בכל קורס שהיו אמורים להיבחן בו בתקופת הבחינות.

מועד בחינה נוסף לפי סעיף זה יתקיים בתוך 45 ימים ממועד הבחינה האחרון בקורס, ובלבד שהסטודנטים לא ייגשו ליותר מ-  2 מועדים בכל קורס. אם סטודנט יעדיף להיבחן בשנת הלימודים הבאה (תשפ"ה) במועד שאותו תציע המחלקה שבה ניתן הקורס, הסטודנט יהיה רשאי לעשות זאת.

הציון הגבוה מבין שני המועדים שבהם נבחנו (מתוך שלושת המועדים) יהיה הציון הקובע.

אופן מימוש ההתאמה: אם לא נבחנת באחד המועדים והזכאות מוזנת עבורך בלחצן 'התאמות אפוד אקדמי', ניתן יהיה להירשם למועד ג' דרך 'לוח הבחינות' באינ-בר, בלחיצה על לחצן שיופיע תחת עמודה 'רישום למועד'.

חשוב! הלחצן יופיע 17 יום לפני תאריך הבחינה ועד 7 ימים לפני הבחינה, לא כולל יום הבחינה ורק בזמנים הללו ניתן יהיה להירשם למועד המיוחד.

ציון 'עובר'

סטודנטים הורים שבני זוגם הם אנשי כוחות הביטחון ומשרתי קבע שגויסו לשירות בהיקף חריג (באישור מפקד היחידה), יהיו זכאים לבחור שני קורסים (לא כולל סמינריון), שאותם עברו בהצלחה מתוך כל הקורסים שלמדו בשנת תשפ"ד, ושבהם יוכלו להמיר את הציון המספרי שקיבלו בציון "עובר" מילולי. ציונים אלה לא ייכנסו לממוצע הכללי, ולא ייספרו גם לעניין קביעת סיום תואר בהצטיינות, רשימת הדקן והצטיינות רקטור.

 

אופן הגשת הבקשה: בסוף שנה"ל תיפתח בקשה ייעודית באינ-בר לבחירת ציון עובר למי שזכאי לכך.

נפגעי מלחמה

סטודנטים שפונו מבתיהם בשל המלחמה, סטודנטים שנפגעו במלחמה וכאלה שהם מקרבה ראשונה לנפגעי פעולות איבה במלחמה (בן משפחה מדרגה ראשונה נהרג או נפצע או נחטף).

סטודנטים שפונו מבתיהם - בהצגת אישור מביטוח לאומי.

סטודנטים שנפצעו ב'חרבות ברזל' - מוזמנים לפנות למדור תמיכה והנגשה בצירוף מסמכים רפואיים ואישור משרד הביטחון, לקבלת סיוע לימודי והנגשה.

אופן הגשת הבקשה: 

אינ-בר > בקשות ואישורים > הגשת בקשה > התאמות בבחינות ובלימודים > בקשת התאמות לסטודנטים עם מוגבלות ו/או בעיות בריאות לשנה"ל הנוכחית תשפ"ד  

הכרה בשירות כפעילות המזכה בנקודות זכות

 

* פצועי חרבות ברזל שלא הגיעו למקסימום ימי המילואים הנדרש לעניין זה יוכלו לפנות בבקשה לפטור דרך האינבר בצירוף אישור על פציעה בחרבות ברזל ממשרד הביטחון.

 

מועד מיוחד

סטודנטים שפונו מבתיהם בשל המלחמה, סטודנטים שנפגעו במלחמה וכאלה שהם מקרבה ראשונה לנפגעי פעולות איבה במלחמה, זכאים להיבחן במועד נוסף בכל קורס שהיו אמורים להיבחן בו בתקופת הבחינות.

מועד בחינה נוסף לפי סעיף זה יתקיים בתוך 45 ימים ממועד הבחינה האחרון בקורס, ובלבד שהסטודנטים לא ייגשו ליותר מ-  2 מועדים בכל קורס. אם סטודנט יעדיף להיבחן בשנת הלימודים הבאה (תשפ"ה) במועד שאותו תציע המחלקה שבה ניתן הקורס, הסטודנט יהיה רשאי לעשות זאת.

אופן מימוש ההתאמה: אם לא נבחנת באחד המועדים והזכאות מוזנת עבורך בלחצן 'התאמות אפוד אקדמי', ניתן יהיה להירשם למועד ג' דרך 'לוח הבחינות' באינ-בר, בלחיצה על לחצן שיופיע תחת עמודה 'רישום למועד'.

חשוב! הלחצן יופיע 17 יום לפני תאריך הבחינה ועד 7 ימים לפני הבחינה, לא כולל יום הבחינה ורק בזמנים הללו ניתן יהיה להירשם למועד המיוחד.

ציון 'עובר'

סטודנטים שפונו מבתיהם בשל המלחמה, סטודנטים שנפגעו במלחמה וכאלה שהם מקרבה ראשונה לנפגעי פעולות איבה במלחמה, יהיו זכאים לבחור שני קורסים (לא כולל סמינריון), שאותם עברו בהצלחה מתוך כל הקורסים שלמדו בשנת תשפ"ד, ושבהם יוכלו להמיר את הציון המספרי שקיבלו בציון "עובר" מילולי. ציונים אלה לא ייכנסו לממוצע הכללי, ולא ייספרו גם לעניין קביעת סיום תואר בהצטיינות, רשימת הדקן והצטיינות רקטור

אופן הגשת הבקשה: בסוף שנה"ל תיפתח בקשה ייעודית באינ-בר לבחירת ציון עובר למי שזכאי לכך.

הקלות בשכ"ל לזכאים בשל 'חרבות ברזל'

סטודנטים בתשפ"ד ששירתו 20 ימי מילואים או יותר מאז ה 31.12.23, בת או בן זוגו של מי ששירתו 20 ימי מילואים או יותר מאז ה 31.12.23, ולהם ילד מתחת לגיל 13, סטודנטים שפונו מבתיהם בשל המלחמה, סטודנטים שנפגעו במלחמה וכאלה שהם בקרבה ראשונה לנפגעי פעולות איבה במלחמה, יהיו זכאים להקלות הבאות בנושא שכר לימוד: 

1.       אישור לפרישה מקורס ורישום לאותו קורס בסמסטר העוקב.

2.       סטודנט שנכשל בשני מועדים יאושר לו רישום חוזר לקורס ללא חיוב נוסף בסמסטר א' , ב' או קיץ.

3.       לא יחויבו בשכ"ל בתעריף של קורסי קיץ, אם ירשמו לקורס כזה.

4.       הזכאים להקלות לא יחוייבו בתקורה במקרים של צמצום תוכנית הלימודים או פריסה של הלימודים לשנה נוספת מעבר לשנים התקניות בתואר.

 סטודנטים הזכאים להקלות אלו יוכלו לפנות למדור תל"מ באמצעות טופס פניה ואישור רלוונטי לצורך ביצוע ההחלטה.

 הערה: מקרים חריגים נוספים שלא נכללים ברשימת הזכאים להקלות, יוכלו לפנות באופן פרטני לוועדת חריגים במדור תל"מ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מחשבון

מחשבון התאמות אפוד אקדמי

ניתן לחשב אלו התאמות מיועדות לך (בכפוף להגשת מסמכים מתאימים לאוניברסיטה) בעזרת המחשבון הבא:

בטעינה...

הגשת מסמכים

הגשת מסמכים

בתפריט באינ-בר נוסף לחצן 'התאמות אפוד אקדמי', שם ניתן לראות את ההתאמות אליהן יש לך זכאות (פטור מנקודות זכות, מועד מיוחד, ציון עובר, הארכת זמן ועוד):

פ

 

 

 

 

 

 

 

 

הגשת מסמכים

 • משרתי מילואים - אין צורך בהגשת מסמכים. הנתונים מועברים מהצבא לאוניברסיטה, וההתאמות שלכם כבר מופיעות בלחצן
 • שאר האוכלוסיות - משרתי כוחות הביטחון; בני זוג של מגויסים; נפגעי מלחמה וכד' צריכים בשלב הראשון להגיש מסמכים כדי שהזכאות להתאמות תוגדר במערכות האוניברסיטה וישוקפו בלחצן באינ-בר

אופן הגשת הבקשה: אינ-בר > בקשות ואישורים > הגשת בקשה > אפוד אקדמי-חרבות ברזל > הגשת מסמכים לקביעת זכאות להתאמות מתווה אפוד אקדמי - חרבות ברזל

להרחבה: בקשה להגשת מסמכים.

שימו לב!
לאחר קבלת הזכאות יש לממש את הבקשות
 בפועל. פירוט בלשונית הבאה 'מימוש ההתאמות במערכת'.

 

 

 

מימוש ההתאמות

מימוש ההתאמות

כדי לממש את התאמות אליהן יש לך זכאות יש לפעול באופן הבא:

ריכזנו את כל הבקשות שקשורות למתווה באינ-בר בקטגוריה 'אפוד אקדמי חרבות ברזל', להלן בצילום המסך:
פ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מענה לשאלות

מענה לשאלות על המתווה ועל אופן קבלת ההתאמות

בדקת במחשבון אלו התאמות מגיעות לך עקרונית על פי נתוניך?
הגשת מסמכים והסתכלת באינ-בר אלו התאמות מגיעות לך אישית?
רוצה לדעת לאיזו התאמה מגישים בקשה או האם מקבלים את ההתאמה בדרך שונה?
הנה מקבץ שאלות ותשובות לסיוע: 

 

 

דקורטיביאיך אוכל לדעת מה מגיע לי על פי מתווה האפוד האקדמי?

1. בדיקה במחשבון ההתאמות

2. תנאי המתווה מפורטים במתווה אפוד אקדמי חרבות ברזל

    יש שם גם טבלה לפי התאמות ואוכלוסיות שיוך (מילואים, קבע, בן/בת זוג, מפונים, נפגעים וכו')

3. בתפריט באינ-בר הוספנו לחצן 'התאמות אפוד אקדמי' שם ניתן לצפות בהתאמות שמגיעות לך לאחר שהגשת מסמכים
לרוב, למשרתים במילואים ההתאמות מעודכנות אוטומטית ואין צורך להגיש בקשה

פ

 

 

 

 

 

 

 

 

חזרה

דקורטיביאיך לפעול צעד אחר צעד?

שלב 1 פ  לבדוק מה הזכויות שמגיעות לך במחשבון ההתאמות שמבוסס על מתווה 
                חרבות ברזל אפוד אקדמי

שלב 2 פ   למי שזכאי, ניתן להגיש בקשה לקבלת פטור מנקודות זכות

שלב 3 פ   לבדוק אם מעודכנות לך הזכויות בלחצן 'התאמות אפוד אקדמי'

שלב 4 פ  מי שטרם מעודכנות לו הזכויות, ניתן להגיש מסמכים דרך בקשה להגשת מסמכים 
                ולבדוק אחרי מספר ימים שהזכויות עודכנו בלחצן 'התאמות אפוד אקדמי', ומשרתי
                מילואים שזכאים להארכת זמן בבחינות יגישו בקשה להארכת זמן

שלב 5 פ   לאחר מועדי ב', מי שזכאי להיבחן במועד מיוחד נרשם לבחינות דרך לוח הבחינות
                 באינ-בר (לא מגישים בקשה)

שלב 6 פ   בסוף השנה תיפתח בקשה ייעודית באינ-בר לבחירת ציון עובר למי שזכאי לכך

חזרה  

דקורטיביאיזה בקשות קשורות לאפוד האקדמי ולזכויות שמגיעות לי?

פתחנו באינ-בר קטגוריה חדשה 'אפוד אקדמי חרבות ברזל' וריכזנו בה את כל הבקשות שקשורות למתווה:

 • בקשה לפטור מנקודות זכות למשרתי מילואים, קבע או כוחות הביטחון להרחבה...
 • בקשה לפטור מנקודות זכות לבת/בן הזוג ולהם ילד/ה מתחת לגיל  13 להרחבה...
 • בקשה להגשת מסמכים לקביעת זכאות להתאמות (על פי המסמך שהגשתי, אלו התאמות מגיעות לי?) להרחבה...
 • בקשה להתאמות להארכת זמן בבחינות למשרתי מילואים ולקבע ב'לימודים מלאים' (וטרם עודכנה עבורם תוספת הזמן בלוח הבחינות באינ-בר!) להרחבה...


פ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חזרה


דקורטיבילמה מיועדת הבקשה להגשת מסמכים לקביעת זכאות להתאמות?

הבקשה מיועדת להגשת מסמך המאשר את היותך חלק מאוכלוסייה שמגיעות לה התאמות עקב המלחמה.

המסמך ייבדק והזכאות שלך להתאמות תשוקף בתפריט החדש באינ-בר בלחצן 'התאמות אפוד אקדמי'.

>> טרם הגשת הבקשה חשוב לבדוק אם ההתאמות לא עודכנו כבר בלחצן 'התאמות אפוד אקדמי'

>> לרוב, למשרתים במילואים ההתאמות מעודכנות אוטומטית ואין צורך להגיש בקשה

חשוב מאוד - הבקשה להגשת מסמכים אינה מחליפה הגשת בקשה ייעודית להתאמות ויש להגיש בקשה ייעודית לפטור מנקודות זכות, להירשם לבחינה של מועד מיוחד ולהגיש בקשה לבחירת קורסים לציון עובר!
ראו הסברים ייעודיים על אופן הגשת בקשה או קבלה של כל אחד מההתאמות!

אופן הגשת הבקשה: אינ-בר > בקשות ואישורים > הגשת בקשה > אפוד אקדמי-חרבות ברזל > הגשת מסמכים לקביעת זכאות להתאמות מתווה אפוד אקדמי - חרבות ברזל

חזרה

דקורטיביאיך מגישים בקשה לפטור מנקודות זכות למשרתי מילואים או כוחות הביטחון וכן לבני/בנות זוגם?

בקשת פטור בגין שירות מילואים – חרבות ברזל:

אופן הגשת הבקשה: אינ-בר > בקשות ואישורים > הגשת בקשה > אפוד אקדמי-חרבות ברזל > בקשת פטור בגין שירות מילואים – חרבות ברזל

בקשת פטור לבני/בנות זוג בגין שירות מילואים – חרבות ברזל:

אינ-בר > בקשות ואישורים > הגשת בקשה > אפוד אקדמי-חרבות ברזל > בקשת פטור לבני/בנות זוג בגין שירות מילואים – חרבות ברזל

חזרה

דקורטיביהאם ואיך צריך להגיש בקשה להתאמות להארכת זמן בבחינות למשרתי מילואים ולקבע ב'לימודים מלאים'?

משרתי מילואים - בסבירות גבוהה שכבר מעודכנת לכם ההתאמה להארכת זמן בלוח הבחינות באינ-בר, אם שירתם במשך 28 ימים לפחות במהלך הסמסטר או הבחינות (אין צורך להגיש בקשה באינ-בר).        

אם שירתם לפחות 14 ימים ברצף במהלך ארבעת השבועות האחרונים של הסמסטר (החל מה- 18.2.24) או במהלך תקופת הבחינות ייתכן שההתאמה לא עודכנה ויש צורך להגיש בקשה להארכת זמן.

לגבי אנשי קבע ב'לימודים מלאים', יש להגיש בקשה להתאמות ולצרף אישור הפעלה מיוחד מרס"ן קובי לובינסקי זיו, ראש מדור השכלה ואקדמיה, חטיבת הסגל, אגף כוח האדם.

אופן הגשת הבקשה: אינ-בר > בקשות ואישורים > הגשת בקשה > אפוד אקדמי-חרבות ברזל > בקשה להתאמות להארכת זמן בבחינות למשרתי מילואים – חרבות ברזל

ז

חזרה

דקורטיביאם פוניתי מביתי, נפגעתי או שאני בקרבה ראשונה לנפגעים איך אני מקבל את ההתאמות שמגיעות לי?

על מנת לקבל את ההתאמות הרלוונטיות למצבך, יש להגיש בקשה להגשת מסמכים לקביעת זכאות להתאמות הבקשה מיועדת להגשת מסמך המאשר את היותך חלק מאוכלוסייה שמגיעות לה התאמות עקב המלחמה.
המסמך ייבדק והזכאות שלך לפטור מנקודות זכות, לבחינות במועד מיוחד, לקבלת ציון עובר ולקבלת הארכת זמן במבחנים, תסומן בתפריט החדש באינ-בר בלחצן 'התאמות אפוד אקדמי'.

חשוב מאוד - הבקשה להגשת מסמכים אינה מחליפה הגשת בקשה ייעודית להתאמות ויש להגיש בקשה ייעודית לפטור מנקודות זכות, להירשם לבחינה של מועד מיוחד ולהגיש בקשה לבחירת קורסים לציון עובר!
ראו הסברים ייעודיים על אופן הגשת בקשה או קבלה של כל אחד מההתאמות!

חזרה

פאיך אני אדע אם יש לי זכאות למועד מיוחד (מועד ג'), ואיך נרשמים לבחינות?

ראשית, חשוב לבדוק במחשבון ההתאמות או במתווה אפוד אקדמי חרבות ברזל אם יש לך זכאות לקבל את ההתאמה של המועד המיוחד.

אם כן, חשוב לבדוק אם הזכאות מוזנת עבורך באינ-בר בלחצן 'התאמות אפוד אקדמי' ואם הזכאות לא מוזנת, יש להגיש מסמכים מתאימים.

חשוב! הזכאות להיבחן במועד נוסף הינה בתנאי שלא ניגשים ליותר מ- 2 מועדים בכל קורס.
הציון הגבוה מבין שני המועדים שבהם נבחנת (מתוך שלושת המועדים) יהיה הציון הקובע.

איך נרשמים לבחינות של המועדים המיוחדים?

אם לא נבחנת באחד המועדים והזכאות מוזנת עבורך בלחצן 'התאמות אפוד אקדמי'ניתן יהיה להירשם למועד ג' דרך 'לוח הבחינות' באינ-בר, בלחיצה על לחצן שיופיע תחת עמודה 'רישום למועד'.

חשוב! 

 • כדי להירשם למועד ג', יש להסיר את הסימון ב'לוח בחינות אישי מכל השנים' ולאתר את המועד המבוקש ברשימה, ואם מועד ג' לא נמצא ברשימה, יש לפנות למחלקה לבירור מועד הבחינה.
 • הלחצן יופיע 17 יום לפני תאריך הבחינה ועד 7 ימים לפני הבחינה, לא כולל יום הבחינה ורק בזמנים הללו ניתן יהיה להירשם למועד המיוחד.

סחזרה

פאיך ומתי מגישים בקשה לציון עובר? 

ראשית, חשוב לבדוק במחשבון ההתאמות או במתווה אפוד אקדמי חרבות ברזל אם יש לך זכאות לקבל את ההתאמה של ציון עובר.

אם כן, חשוב לבדוק אם הזכאות מוזנת עבורך באינ-בר בלחצן 'התאמות אפוד אקדמי' ואם הזכאות לא מוזנת, יש להגיש מסמכים מתאימים.

איך מבקשים ציון עובר?

בסוף שנה"ל תיפתח בקשה ייעודית באינ-בר לבחירת ציון עובר למי שזכאי לכך, חשוב לדעת שניתן להמיר לציון עובר רק קורס שעברת בהצלחה.

חזרה