עו"ס ורכזת סטודנטים יוצאי אתיופיה במדור אקדמיה וקהילה

גב' טזתה גרמאי

עו"ס ורכזת סטודנטים יוצאי אתיופיה במדור אקדמיה וקהילה
טלפון
דוא"ל
Tezeta.Garmay@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 04/05/2023