רכזת בחינות מותאמות במדור תמיכה והנגשה לסטודנט

גב' אתי כתב

רכזת בחינות מותאמות במדור תמיכה והנגשה לסטודנט
דוא"ל
Eti.katav@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 04/05/2023