צור קשר

פרטי יצירת קשר:
טלפון: 03-5318491  פקס: 03-5354846
דוא"ל: negishut.student@biu.ac.il

קישור לזום תמיכה והנגשה | ימים א, ג, ה, בין השעות 10:00 - 12:00

צוות המדור:

שם

תפקיד

טלפון

דוא"ל

שרון קז'דן

רמ"ד תמיכה והנגשה לסטודנט

03-5318491

Sharon.kazhdan@biu.ac.il

 

מירי גורודצקי

מתאמת המדור

03-5318491 שלוחה 1

Miri.gorodetzky@biu.ac.il

 

לורנס עמר

רכזת מחשוב והתאמות

03-5318491 שלוחה 2

Laurence.ohana@biu.ac.il

 

אתי כתב

רכזת בחינות מותאמות

03-5318491 שלוחה 3

Eti.katav@biu.ac.il

 

שושי חרמץ, עו"ס

יועצת סטודנטים עם מוגבלות

03-5318491 שלוחה 4

shoshana.hermetz@biu.ac.il

 

עילית מורחיים

רכזת סטודנטים לקויי למידה

03-5318491

ilit.morchaym@biu.ac.il

ג'סיקה גואייאקן פאר

רכזת חונכויות

03-5318491 שלוחה 5

jessica.peer@biu.ac.il

ליאור ליברמן לייטנר

רכזת חונכות אקדמית לסטודנטים עם מגבלה נפשית

050-9112055

Nathan.barilan@gmail.com