מדור קבילות וזכויות סטודנטים

מדור קבילות וזכויות סטודנטים המדור מטפל בקבילות סטודנטים וביישום כללי זכויות הסטודנט, כגון: התאמות עקב שירות מילואים, התאמות עקב הריון, לידה, טיפולי פוריות, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה. המדור אחראי על הפעילות הפוליטית והציבורית בקמפוס. במדור ניתנות הלוואות לסטודנטים בתנאים נוחים.

צ'ט דיגיטלי וטופס פניה

המדור נותן מענה בתחומים הבאים:  קבילות סטודנטים, מילואים, הורות ומגדר, פעילות ציבורית בקמפוס והלוואות 
צוות המדור: 

גב' חיה נדיבי – נציבת קבילות הסטודנטים ועוזרת הדקן לנושא קבילות וזכויות סטודנטים
גב' אורית הראל – מרכזת מדור קבילות וזכויות סטודנטים
גב' רונית דקל - מתאמת