שיעורי עזר

דקורטיביסטודנטים עולים המקבלים סיוע כלכלי אקדמי ממינהל הסטודנטים ממשרד העלייה וקליטה זכאים לבקש שיעורי עזר עד 10 שעות לכל סמסטר בתעריף מסובסד. יש להגיש בקשה

דרך מערכת האינ-בר בתחילת כל סמסטר.