הארכת זמן בבחינות

דקורטיביסטודנטים עולים חדשים/תיירים, עד 7 שנים בארץ (ע"פ תאריך העלייה), זכאים להארכת זמן של 25% מזמן הבחינה ולכל היותר 30 דקות לבחינה, בנוסף להתעלמות משגיאות כתיב, בכל התארים. לקבלת האישור יש לפנות למדור עולים ורווחה. בקשות יש להפנות לדוא"ל: olim.wellbeing@biu.ac.il.

סטודנטים עולים חדשים, עד 10 שנים בארץ, זכאים להארכת זמן של 30 דקות גלובליות לכל חלק בבחינות בלימודי תעודה בחשבונאות. האישור יינתן ע"י מדור עולים ורווחה.