רכזת סטודנטים לקויי למידה

גב' עילית מורחיים

רכזת סטודנטים לקויי למידה
טלפון
דוא"ל
ilit.morchaym@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 03/04/2023