נציב קבילות הסטודנטים

דקורטיביתפקיד נציב קבילות הסטודנטים הוא לטפל בפניות, ולברר תלונות של ציבור הסטודנטים כלפי המחלקות המרצים, העובדים או היחידות האקדמיות והמנהליות באוניברסיטה.

נוהל קבילות

הפניה לנציב קבילות תיעשה בכתב  עם הפרטים הבאים: שם הפונה, מהות התלונה/הפניה, כתובתו/ה ומס' טלפון.

ניתן לפנות אלינו:  הטיפול נעשה רק על סמך פניה בכתב 
צ'ט דיגיטלי וטופס פניה
טל': 03-5318652
כתובת דואל: Students.Services@biu.ac.il
קבלת קהל בזום ימים א, ג, ה, בין השעות 10:00 - 12:00