פרויקט עתידים

דקורטיביפרויקט עתידים עם צה"ל

פרויקט עתידים בצה"ל מטפח מצוינות ומאפשר לצעירים מהפריפריה לרכוש השכלה גבוהה ולקבל כלים להשתלב בליבת העשייה של מדינת ישראל. סטודנטים בתוכנית עתידים שמסיימים את הלימודים האקדמיים משתלבים ביחידות טכנולוגיות של צה"ל והם בעלי אופק מקצועי להשתלב בתעשייה ובמגזר הציבורי.

סטודנטים בתוכנית עתידים זכאים לליווי ומעטפת אקדמית של חונכות אישית ושיעורי עזר.

את הבקשה לשיעורי עזר יש להגיש באמצעות מערכת האינ-בר:

ראשי > בקשות ואישורים > הגשת בקשה> בחירת קטגוריה: חונכות אקדמית- שיעורי עזר לזכאים>  תוכנית עתידים