בוגרי מוסדות לימוד חרדיים

p

מדור אקדמיה וקהילה מעניק מעטפת תמיכה לסטודנטים בוגרי מוסדות לימוד חרדים, תוך הבנה מעמיקה לצרכים האקדמיים, הכלכליים, החברתיים והתרבותיים של אוכלוסייה זו. לשם כך פועלת רכזת הסטודנטים החרדים ומאפשרת דלת פתוחה ואוזן קשבת, לבעיות המתעוררות במהלך הלימודים ולצליחת האתגרים הקיימים הן בתחום האקדמי לימודי והן בתחום האישי חברתי.

כמו כן המעטפת כוללת: השלמת לימודי בסיס, שיעורי עזר פרטניים, תגבורים קבוצתיים, סדנאות באסטרטגיות למידה, סדנאות לקראת היציאה לשוק העבודה והשתלבות בתעסוקה איכותית עזרה וסבסוד אבחונים וטיפולים נדרשים, ועוד.

פעילות תרבותית המכוונת לסטודנטים החרדים מתקיימת בהתאם ללוח השנה וללו"ז האקדמי וכוללת הרצאות, סדנאות והופעות ועוד.

הבקשה לשיעורי עזר יש להגיש באמצעות מערכת האינבר:

ראשי > בקשות ואישורים > הגשת בקשה> בחירת קטגוריה: חונכות אקדמית- שיעורי עזר לזכאים>  בוגרי מוסדות לימוד חרדים

רכזת התוכנית: גב' דינה מונדרוביץ'

טלפון משרד: 077-3643587

ווצטאפ: 052-6995120 

דוא"ל: dina.mondrowitz@biu.ac.il