מרכז סטודנטים מהחברה הערבית, מדור אקדמיה וקהילה

מר ריפעת סווידן

מרכז סטודנטים מהחברה הערבית, מדור אקדמיה וקהילה
טלפון
דוא"ל
rfat_sweidan@hotmail.com

תאריך עדכון אחרון : 02/05/2023