מרכזת תוכנית הידברות במדור אקדמיה וקהילה

גב' שרה יחיא

מרכזת תוכנית הידברות במדור אקדמיה וקהילה
טלפון
דוא"ל
sarah.yihye@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 01/02/2024