פעילות ציבורית ופוליטית בקמפוס

דקורטיבי

האוניברסיטה מאפשרת לקיים בקמפוס פעילות ציבורית או פוליטית, באמצעות תאי סטודנטים.

בקשה להקמת תא

סטודנטים המעוניינים לקיים פעילות ציבורית סדירה במהלך שנת הלימודים, רשאים להירשם כ"תא סטודנטים"
רישום התא מותנה בהצטרפות של 50 סטודנטים לפחות כחברים בתא ובהגשת טופס "בקשה לרישום תא סטודנטים" (נספח א') וטופס "התחייבות של ראשי תא" (נספח ב'), ממולאים וחתומים כנדרש, ללשכת דיקן הסטודנטים.

נספח א'
נספח ב'
חתימות חברי התא.

בקשה לפעילות ציבורית

פעילות ציבורית בשטחי הקמפוס או באמצעות מתקניו תתאפשר, בכפוף להוראות תקנון זה, בדרכים הבאות:

 

  •  פעילות ציבורית בשטחי הקמפוס או באמצעות מתקניו תתאפשר, בכפוף להוראות תקנון זה, בדרכים הבאות:
  •  פרסום מודעות
  •  הפצת חומר כתוב
  •  הצבת שולחנות הסברה, לרבות החתמה על עצומות.
  •  קיום הרצאות, דיונים ומפגשים באולמות סגורים.
  •  קיום התכנסות, התקהלויות והפגנות בשטח האוניברסיטה תחת כיפת השמים.

•    נספחים ו' ז'

 

בתקנון לפעילות ציבורית בקמפוס תמצאו את ההנחיות המלאות לקבלת אישור לקיום פעילות ציבורית.