אתר מנהל הסטודנטים

מנהל הסטודנטים הוא מערך של יחידות מנהליות ומטרתו לסייע לסטודנט בכל תקופת הלימודים האקדמים באוניברסיטה החל מתהליך הקבלה ועד סיום הלימודים.
מנהל הסטודנטים מאגד את המדורים הבאים :

  • מדור קבלת תלמידים
  • מדור סטטוס
  • מדור מערכת שעות
  • מדור בחינות
  • מדור הרשם

לאתר מנהל הסטודנטים