סיוע חברתי

דקורטיביסיוע חברתי:
התערבות קהילתית ופעילות חברתית/תרבותית

מדור עולים ורווחה מארגן פעילות חברתית כמו טיולים ברחבי הארץ, יום אוריינטציה, אפיית מצות לפסח, יום השואה וכולי'.

בשיתוף עם עיריות רמת גן וגבעת שמואל, אנו מרכזים פרויקטים של מעורבות בקהילה.

שח"ק