ראש מדור קבילות וזכויות הסטודנטים

גב' חיה נדיבי

ראש מדור קבילות וזכויות הסטודנטים
טלפון
דוא"ל
Students.Services@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 02/05/2023