מדור תמיכה והנגשה לסטודנט

מדור תמיכה והנגשה לסטודנט ע"ש סיביל ויגדור מפעיל מרכז תמיכה לסטודנטים עם מוגבלות ולסטודנטים עם לקות למידה במטרה להרחיב את הנגישות להשכלה הגבוהה לאוכלוסייה עם מוגבלות, תוך שיפור איכות לימודיהם באוניברסיטה. מרכז התמיכה מסייע בעזרה לימודית ובליווי אישי בכל רמה נדרשת, ומנהל קשר רצוף עם גורמים מנהליים ואקדמיים, במטרה לתווך בין צרכי הסטודנט לדרישות האקדמיה.

שירותי המדור:

  • התאמות בלמידה ובהיבחנות.
  • מתן מענה לצרכי נגישות הסטודנטים: סיוע טכני, תמלול הרצאות ותיווך בין צרכי הסטודנט למחלקות השונות.
  • תמיכה לימודית: שיעורי עזר, חונכות וסדנאות.
  • מסלול קבלה למועמדים עם מוגבלות ו/או לקות למידה שאינם עומדים בסף הקבלה הנדרש.
  • מרכז למידה הכולל חדרי עיון מרווחים, מעבדת מחשבים ופתרונות טכנולוגיים מסייעים כגון: תוכנות הקראה, תוכנות הגדלה, טמ"סים וצג ברייל.