תמיכה בסטודנטים עם לקות למידה

דקורטיביהתאמות בסטודנטים עם לקות למידה

סטודנטים עם לקות למידה זכאים להתאמות בלימודים, בהתאם לאפיוני הלקות, לעוצמתה ובהתאם לקריטריונים הבאים:

 1. סטודנטים עם לקות למידה מתבקשים להציג אבחון מת"ל שתוקפו אינו עולה על 10 שנים מיום עריכתו.
 2. סטודנטים המאובחנים עם הפרעת קשב וריכוז מחויבים לעבור אבחון בהתאם לדרישות הנ"ל, ובנוסף להציג אבחון קשב (מוקסו) או הערכה רפואית מטעם גורם מומחה באשר לחומרת ההפרעה. המדור רשאי לדרוש אבחון מוקסו/בירור נוסף במקרים בהם יראה לנכון.
 3.  ניתן להגיש בקשה לתיקוף עבור אבחונים שעומדים באחד מהתנאים הבאים (כל אבחון יבחן לגופו):
  • אבחונים שבגינם ניתנו התאמות בבחינה הפסיכומטרית.
  • אבחונים של סטודנטים דוברי שפות זרות כשפת אם.
  • אבחונים של תלמידי תיכון שלומדים במסגרת האוניברסיטה.
  • אבחונים שהתקבלו ע"י לשכת עו"ד ומועצת רו"ח.
  • אבחונים של סטודנטים שלומדים במכללת אורט, ומגיעים ללמוד באוניברסיטה, כחלק מתוכנית הלימודים, לצורך השלמת התואר.
 1. האבחונים המופיעים בסעיף 3 יבחנו לתיקוף בתנאים הבאים:
  • האבחון נערך לפני פחות מחמש שנים, ובעת האבחון המאובחן היה בן 17 או יותר (למעט תלמידי תיכון מתחת לגיל 17).
  • האבחון כולל נורמות מתוקננות וממצאים כמותיים עבור כל מבחן.
  • באבחון קיימת אבחנה ברורה המעידה על הפרעת למידה. במידה ומדובר בהפרעת קשב יש לצרף אישור גורם מומחה (ראה/י סעיף 2).
  • באבחון קיימים ממצאים המעידים על השלכה מובהקת של ההפרעה על התפקוד האקדמי.
 2. יש לציין שגם אבחונים שמתקבלים לתיקוף אינם מבטיחים את קבלת המלצות האבחון. במידה והאבחון לא ניתן לתיקוף (ראה/י סעיף 4), הסטודנט יחויב לעבור אבחון מת"ל בהתאם לדרישות הנ"ל.
 3. ניתן לערער בכתב על ההחלטה בפני ועדת ערר, תוך 15 יום מיום מסירת ההחלטה.
 4. בקשה לקבלת התאמות בבחינות ניתן להגיש עד חודש טרם תחילת תקופת הבחינות דרך מערכת האינ-בר באופן הבא: בקשות ואישורים > הגשת בקשה > התאמות בבחינות ובלימודים > בקשת התאמות לסטודנטים עם לקות למידה.

קריטריונים למתן התאמות בדרכי היבחנות:

התאמות בדרכי היבחנות נבחנות בכפוף לאבחנה של הפרעה המשפיעה על התפקוד האקדמי. כלומר, לשם זכאות יש לעמוד בשני התנאים:

 • קיומה של הפרעה מאובחנת
 • השפעה מובהקת של ההפרעה על התפקוד האקדמי

 המלצות להתאמות בבחינות יתקבלו במקרים הבאים:

 1. התאמות שהומלצו צריכות להיות מגובות בממצאי האבחון והנספחים שהוגשו.
 2. התאמות שהומלצו צריכות לספק מענה לאבחנה ולמאפייניה, כפי שעלו באבחון.
 3. התאמות שהומלצו יינתנו בהסתמך על הצגת תיעוד עבר, שהועבר לאבחון מת"ל או למרכז התמיכה, המעיד על אבחנות עבר.
 4. במידה והתמונה שתתקבל באבחון תהייה חריגה, לא סבירה, חסרה או כוללת סתירות, המדור לא יוכל לשקול את מתן ההתאמות.

לתשומת ליבך, גם אם אובחנת בעבר ואושרו לך התאמות בבחינות, ייתכן ולא יאושרו עבורך התאמות באוניברסיטה. לחילופין, ייתכן שההתאמות שיאושרו יהיו שונות מאלו שקיבלת בעבר.

 

סיוע לימודי לסטודנטים עם לקות למידה

סטודנטים שהגישו אבחונים ע"פ דרישות האוניברסיטה והוכרו כלקויי למידה ע"י מדור תמיכה והנגשה לסטודנט לצורך התאמות בלימודים, זכאים לסיוע לימודי במהלך התואר.

חונכות אקדמית

סטודנטים עם לקות למידה זכאים ל-10 שעות חונכות או שיעורי עזר בסמסטר בעלות חד פעמית של 50 ₪ בשנה. בקשה לחונכות ניתן להגיש עד חודש טרם הבחינות דרך מערכת האינ-בר באופן הבא:  בקשות ואישורים > הגשת בקשה > חונכות אקדמית > בקשה לחונך/ת לסטודנטים עם לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז

סדנאות במיומנויות למידה

סטודנטים עם לקות למידה זכאים להשתתף בסדנאות המקנות אסטרטגיות למידה כגון: היכרות עם עצמי כלומד, אסטרטגיות ללמידה, אסטרטגיות בעת בחינה, ניהול זמן, כתיבה אקדמית, קריאה אקדמית וכדומה. דמי השתתפות בסדנה הינם: 50 ₪.

הכוונה אקדמית

סטודנטים עם לקות למידה, שנתקלים בבעיות לימודיות או בבעיות מנהליות במהלך הלימודים, יכולים לקבל ייעוץ והכוונה מרכזת לקויות למידה במדור.

מרכז למידה

במדור תמיכה והנגשה לסטודנט ישנו מרכז למידה, הכולל בתוכו חדרי עיון מרווחים ומעבדת מחשבים. סטודנטים עם לקות למידה יכולים למצוא במרכז חדרים שקטים ללמידה ופתרונות טכנולוגיים מסייעים, כגון: תוכנות מחשב להקראת טקסטים המאפשרות בחירה של קול הקריין, גובה הטון וסוג הצליל, כמו גם שליטה בצבעי הרקע והגוֹפן למניעה של הסחת דעת במקרה של הפרעות ריכוז.

קישורים שימושים

אבחון מת"ל- אוניברסיטת בר אילן

רשימת מכוני אבחון מת"ל בפריסה ארצית

שירתי היעוץ לסטודנט