מרכזת מדור אקדמיה וקהילה, מרכזת פרויקט שוויון הזדמנויות

גב' אורטל נחום סיסטר

מרכזת מדור אקדמיה וקהילה, מרכזת פרויקט שוויון הזדמנויות
טלפון
דוא"ל
ortal.nahum@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 05/06/2023