רכזת חונכות אקדמית לסטודנטים עם מגבלה נפשית

גב' ליאור ליברמן לייטנר

רכזת חונכות אקדמית לסטודנטים עם מגבלה נפשית
טלפון
דוא"ל
Nathan.barilan@gmail.com

תאריך עדכון אחרון : 03/04/2023