דחיית לימודים

דחיית קורסים

סטודנט ששירת במילואים 10 ימים לפחות במצטבר במהלך סמסטר לעניין קורס סמסטריאלי או 14 ימים לפחות במצטבר במהלך שנת הלימודים לעניין קורס שנתי, ונעדר בשל כך משיעורים בקורס, רשאי לדחות את הקורס, ולחזור עליו בלא תשלום נוסף, בתנאי שעדיין לא נבחן, בתנאי שהקורס מתקיים בשנה שלאחר מכן*.

*הערה: אם לא קיים קורס זהה לקורס הקודם, והסטודנט נרשם לקורס חילופי, יוכל הסטודנט להגיש בקשה לוועדת שכ"ל לפטור אותו מתשלום בגין הקורס שהוחלף.

אופן הגשת הבקשה: טופס פניה לאוניברסיטה - תל"ם