התנדבות בקהילה

דקורטיבינקודות זכות אקדמיות

מדור אקדמיה וקהילה מפעיל ומפקח על מספר תכניות המקנות נקודות זיכוי אקדמיות, ביניהם: התנדבות בקהילה לימודי העשרה ותכניות הידברות.

התנדבות בקהילה

מדור אקדמיה וקהילה מקדם ומעודד פעילות חברתית המשפיעה ומיטיבה עם החברה הישראלית.

הנחיות להרשמה:

  • הזיכוי לפטור בגין התנדבות יינתן רק פעם אחת במשך הלימודים לתואר ראשון ובתנאי שהסטודנט לא קיבל זיכוי בגין שירות מילואים.
  • הפעילות היא בהיקף של 40 שעות ומזכה ב- 1 נק"ז שנתי.
  • הפטור יינתן באופן מדורג ע"פ חובות הסטודנט לתואר: פטור מקורס כללי / פטור מקורס ביהדות / פטור מקורס מחלקתי.
  • בסיום מכסת שעות ההתנדבות ישלח לזכאים מייל עם הנחיות לאופן בקשת הפטור.
  • ההשתתפות בתוכנית אינה פוטרת מחובת תשלום מינימום אחוזי שכר לימוד לתואר ואינה מקנה פטור כספי משכר לימוד.
  • לא ניתן להכיר בהתנדבות שבוצעה באופן רטרואקטיבי.

אופן הרישום לפרויקט:

  1. מאתרים את העמותה המבוקשת מרשימת העמותות המורשות. ניתן להתנדב אך ורק בעמותות מהרשימה
  2. יוצרים קשר עם רכז/ת העמותה בה את/ה מעוניין/ת להתנדב ומוודאים שההתנדבות מתאימה לכם
  3. פותחים בקשה מנהלית להצטרפות לפרויקט דרך האינ-בר> בקשות ואישורים > בקשה לרישום לפרויקט 'התנדבות בקהילה'.
  4. מקבלים אישור ממרכזת הפרויקט באוניברסיטה באינ-בר ב'רשימת הבקשות' >> תגובה לבקשה. אין להתחיל את ההתנדבות לפני קבלת אישור זה.

יש לסיים את הפעילות עד לסוף שנה"ל הנוכחית.

עמותות וארגונים המעוניינים לקחת חלק בפרויקט מוזמנים להגיש בקשה באמצעות הגשת מועמדות לקול קורא שמתפרסם במהלך חודש מאי.

לשאלות ובירורים נוספים ניתן לפנות למרכזת הפרויקט גב' אורטל נחום- סיסטר, בטלפון: 077-3643590 או במייל: aizensh@biu.ac.il          
מדור אקדמיה וקהילה ישמח לראותכם לוקחים חלק בפעילות זו במהלך השנה ומאחל לכם שנת לימודים מוצלחת.

את המועמדות ניתן להגיש כאן עד 10 ביוני 2024

קישורים:

תקנון העמותות

רשימת העמותות

כתבה בנושא