Coaching

אם אתם מרגישים קושי בלימודים, קושי רגשי, קושי בניהול זמן והתארגנות, חוסר מוטיבציה או שאתם זקוקים להעצמה אישית, אנו מציעים לכם להשתתף בסדרה של 10 מפגשים של אימון התנהגותי קוגניטיבי.

מהו אימון קוגניטיבי-התנהגותי? זהו תהליך המאפשר פיתוח יכולות ניהול עצמי מיטבי, וויסות רגשי, פיתוח מסוגלות עצמית והתמודדות עם קשיים ומצבי לחץ. לתשומת לבכם, האימון אינו תחליף לטיפול פסיכולוגי.

פניה לאימון