מסלול קבלה מיוחד למשרתי מילואים, אנשי קבע וזרועות הביטחון