הרחבת התאמות מתווה 'אפוד אקדמי'

סטודנטיות וסטודנטים יקרים,

הנהלת האוניברסיטה החליטה להרחיב את ההתאמות הניתנות במסגרת מתווה 'אפוד אקדמי' לסטודנטים משרתי מילואים וקבע, ולאוכלוסיות נוספות כמפורט להלן:

1. פטור נוסף מנ"ז למשרתי מילואים וקבע בתוכנית 'לימודים מלאים' (בתואר ראשון)

סטודנטים אשר שירתו בשנת תשפ"ד שירות מילואים בהיקף של 100 יום לפחות, יהיו זכאים לפטור מ- 8 נ"ז.
סטודנטים אשר שירתו בשנת תשפ"ד שירות מילואים בהיקף של 120 יום לפחות, יהיו זכאים לפטור מ- 10 נ"ז.

הערה: סטודנטים שלא יכולים לקבל פטור מנ"ז במסלול הלימודים שלהם, יוכלו לפנות למחלקה בבקשה לקבלת ציון עובר בינארי בהיקף נ"ז לו הם זכאים.

אופן הגשת הבקשה:  אינ-בר > בקשות ואישורים > הגשת בקשה > אפוד אקדמי - חרבות ברזל > פטור בגין שירות מילואים - חרבות ברזל


2. נקודות זכות לבני/בנות זוג של משרתי מילואים, קבע וכוחות הביטחון

סטודנטים שהם הורים לילד מתחת לגיל 13, שבן או בת זוגם שירת שירות מילואים של לפחות 21 יום מאז ה-31.12,  או שבן או בת זוגם שירת שירות קבע או בזרועות הביטחון בהיקף חריג מאז ה-31.12.23, יהיו זכאים לפטור מ- 2 נ"ז.

אופן הגשת הבקשה: אינ-בר > בקשות ואישורים > הגשת בקשה > אפוד אקדמי - חרבות ברזל > פטור בגין שירות מילואים של בני/בנות זוג - חרבות ברזל


3. תוספת זמן במבחנים

מתן הארכת זמן של 25% למשרתי מילואים ולמשרתי קבע בלימודים מלאים בסמסטר א' בהתאם לקריטריונים הבאים:

סטודנטים ששירתו במילואים במשך 28 ימים לפחות במהלך הסמסטר או הבחינות - ההתאמה כבר עודכנה עבורם וניתן לצפות בה בלוח הבחינות באינ-בר. (אין צורך להגיש בקשה באינ-בר).         

סטודנטים ששירתו במילואים לפחות 14 ימים ברצף במהלך ארבעת השבועות האחרונים של הסמסטר (החל מה- 18.2.24) או במהלך תקופת הבחינות:
אופן הגשת הבקשה: אינ-בר > בקשות ואישורים > הגשת בקשה > אפוד אקדמי - חרבות ברזל > בקשה להארכת זמן בבחינות למשרתי מילואים - חרבות ברזל          

הערה: סטודנטים הזכאים לתוספת זמן של 25% מסיבות אחרות, יקבלו תוספת זמן של 33% (20 דקות לכל שעת בחינה).


4. הקלות נוספות לזכאים בשל 'חרבות ברזל'

סטודנטים בתשפ"ד ששירתו 20 ימי מילואים או יותר מאז ה 31.12.23, בת או בן זוגו של מי ששירתו 20 ימי מילואים או יותר מאז ה 31.12.23, ולהם ילד מתחת לגיל 13, סטודנטים שפונו מבתיהם בשל המלחמה, סטודנטים שנפגעו במלחמה וכאלה שהם בקרבה ראשונה לנפגעי פעולות איבה במלחמה, יהיו זכאים להקלות הבאות:

* אישור לפרישה מקורס ורישום לאותו קורס בסמסטר העוקב - סטודנטים זכאים שמעוניינים לפרוש מקורסים יפנו למדור תל"מ בציון מספר הקורס דרך טופס פניה. לגבי הצטרפות – ניתן להצטרף בתקופת השינויים או באמצעות פניה למחלקה.

* סטודנט שנכשל בשני מועדים יאושר לו רישום חוזר לקורס ללא חיוב נוסף בסמסטר א' , ב' או קיץ. לאחר מועד א' ו- ב' ופרסום ציונים בקורס, יש לפנות למחלקות הלימוד באמצעות פניה למחלקה.

* סטודנט שנרשם לקורס קיץ כדי להשלים את אשר החסיר בשני הסמסטרים הראשונים בגלל שירות מילואים יחויב בתעריף רגיל ולא בתעריף קיץ.

* הזכאים להקלות לא יחויבו בתקורה במקרים של צמצום תוכנית הלימודים או פריסה של הלימודים לשנה נוספת מעבר לשנים התקניות בתואר. לביטול תקורת חלקיות עקב צמצום בתוכנית הלימודים יש לפנות לתל"מ בטופס פניה.

לביטול תקורת גרירה יש לפנות לתל"מ בשנה"ל הבאה באמצעות טופס פניה.

הערה: מקרים חריגים נוספים לשינויים בתוכנית הלימודים, שלא נכללים ברשימת הזכאים להקלות, יוכלו לפנות באופן פרטני לוועדת חריגים במדור תל"מ.

ניתן לעיין במתווה המלא באתר דקן הסטודנטים.

אנו מאחלים לכולכם הצלחה רבה במבחנים

בברכה,
הנהלת האוניברסיטה

תאריך עדכון אחרון : 16/04/2024