ממוצע הציונים שלך מתחת ל66?

דקורטיבימדור קידום והצלחת הסטודנט בדיקן הסטודנטים שואף לסייע לאלו שבמצב אקדמי לא תקין. אנו כאן במטרה לסייע להצלחתך בלימודים.

על מנת שנוכל לעזור לך, עלינו לקבל מידע כללי לגביך באמצעות השאלון 

לאחר מילוי השאלון רכזת אקדמית תפנה אליך במייל להמשך ייעוץ. המידע שתמסור יישאר בחיסיון מוחלט ולא יעשה בו כל שימוש ללא אישורך.