צור קשר - מדור אקדמיה וקהילה

שם

תפקיד

מיקום

טלפון

מייל

ד"ר דקלה שר

רמ"ד אקדמיה וקהילה

509/34

077-3643584

Dikla.Sher@biu.ac.il

גב' אורטל נחום סיסטר 

מרכזת מדור אקדמיה וקהילה ושוויון הזדמנויות

509/37

077-3643590

ortal.nahum@biu.ac.il

גב' דינה מונדרוביץ'

רכזת סטודנטים חרדים בקמפוס הכללי

509/42

077-3643587

haredim.stu@live.biu.ac.il

מר רפעאת סווידאן

מרכז סטודנטים מהחברה הערבית

108/61

052-3336383

rfat_sweidan@hotmail.com

גב' טזתה גרמאי

עו"ס ורכזת סטודנטים יוצאי אתיופיה

509/38

03-7384363

Et-students@live.biu.ac.il

גב' רחל ביוך

תכנית פוירשטיין

509/35

052-4832094

educationbiu8@gmail.com

גב' שרה יחיא

מרכזת תכנית הידברות

509/33

03-5318978

Dialogue.program@biu.ac.il

מר ספרטק בנימין גורבוב

תכנית הישגים להייטק

509/21

052-6751827

Spartak@aluma.org.il

גב' הדר צוברי

מתאמת בקרת דוחות ותקציבים

509/32

03-5318274

hadar.shuvi@mail.biu.ac.il