הלוואות לטווח ארוך

גובה ההלוואה – עד 6000 ₪. 
החזר ההלוואה – באמצעות העברה בנקאית בתשלום אחד או באמצעות צ'קים דחויים, עד 10. על כל צ'ק דחוי תיגבה תוספת של דמי משמרת בבנק, 10 ₪.
מועד החזר ההלוואה – בסיום הלימודים לתואר הנוכחי של הסטודנט.
ערבים - נדרשים 2 ערבים. יש לצרף צילום ת.ז ותלושי משכורת של 2 הערבים.
רשאים להיות ערבים:
בעלי הכנסה ממשכורת בלבד של 2500 ₪ (נטו) ומעלה (לא הכנסה מקצבאות).
בן/בת הזוג של הלווה אינו יכול/ה להיות ערב/ה.
שני הערבים אינם יכולים להיות בני זוג .
הגשת בקשה
בקשה להלוואה לטווח ארוך נא לשלוח למדור קבילות וזכויות סטודנטים.
יש לציין פרטים מלאים:
•    שם מלא
•    מס' ת.ז
•    סכום ההלוואה המבוקש  
•    תאריך סיום התואר
•    צילום ת.ז ותלושי משכורת של 2 הערבים 
חוזה ההלוואה לחתימה ישלח אליך למייל.