הלוואות לטווח קצר

גובה ההלוואה - עד 6,000 ₪.
החזר הלוואה - באמצעות הוראת קבע עד 10 תשלומים, ללא ריבית וללא הצמדה.
עמלה של 7 ₪ על כל תשלום אשר תקוזז מראש מסכום ההלוואה. 
מועד החזר תשלום ראשון - חודש עד חודש וחצי מיום הצעת ההלוואה.
משך תהליך קבלת ההלוואה - שבוע עד שבועיים.

הגשת בקשה:
הגשת בקשה להלוואה לטווח קצר מתבצעת דרך מערכת אינ-בר – מידע אישי – בקשות ואישורים
יש לצרף לבקשה אישור הוראת קבע, קוד מוסד – 8441 בר אילן.